Kungsleden säljer!

Report this content

Pressmeddelande 2000-10-31 Kungsleden säljer! Fastighetsbolaget Kungsleden har under oktober sålt sammanlagt 24 fastigheter för 39 Mkr. Reavinsten uppgår till 9,5 Mkr. Den enskilt största fastigheten är en centrumfastighet i Värnamo om 25,7 Mkr. "Försäljningarna ligger i linje med vårt arbete att ständigt förbättra beståndets struktur" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 484 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,1 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 142 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00810/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00810/bit0003.xls Bifogad tabell