Kungsleden säljer i Helsingborg

Kungsleden säljer i Helsingborg Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) säljer fastigheten Helsingborg Bollbro 15 för 70 Mkr. Försäljningen sker till en direktavkastning om 8 % före fastighetsadministration och ger en reavinst om 13 Mkr. Frånträdesdatum är den 14 januari 2002. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall , VD, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av ca 400 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 9 miljarder kronor. Beståndet finns i ca 130 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00790/bit0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT00790/bit0002.xls Bilaga

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.