Kungsleden säljer och ändrar prognos

Kungsleden säljer och justerar prognos. Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har sålt fastigheten Skellefteå Loke 7. Fastigheten har ca 9.000 kvm uthyrningsbar yta varav ca 5.000 kvm hotell och resterande del kontor och butiker. Försäljningspriset uppgår till 50 Mkr och vinsten till 12 Mkr. Vidare har bolaget sålt fastigheten Göteborg Majorna 164:2. Fastigheten består av ca 6.000 kvm uthyrningsbar yta varav största delen industri och lager. Försäljningspriset uppgår till 38 Mkr med en vinst om 5 Mkr. I och med de under fjärde kvartalet genomförda försäljningarna ändrar bolaget sin prognos för verksamhetsåret om ett resultat före skatt om minst 450 Mkr till ett resultat före skatt om 475 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se[REMOVED GRAPHICS] Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar