Kungsleden säljer och justerar prognos!

Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) har i flera enskilda affärer sålt fastigheter för 166 MSEK med en direktavkastning om 5,4%. Försäljningarna ger en reavinst om ca 12 MSEK.

Bolaget ändrar också prognosen för verksamhetsåret om ett resultat före skatt till minst 500 MSEK till ett resultat före skatt om 530 MSEK.

”Försäljningarna är ytterligare ett led i att minska risken i fastighetsportföljen”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar