Kungsleden säljer och köper

Report this content

Kungsleden säljer och köper Fastighetsbolaget Kungsleden har sålt ett paket av främst bostäder i Eskilstuna och Strängnäs till ett lokalt bolag för 68 Mkr. Sammanlagt har Kungsleden sålt 21 fastigheter för 119 Mkr under tredje kvartalet. Reavinsten uppgår till 13 Mkr före försäljningsomkostnader. Kungsleden har samtidigt köpt tre kontors- och lagerfastigheter belägna i Helsingborg, Malmö och Lund för sammanlagt 51 Mkr. "Aktivitetsnivån har ökat under hösten varför vi ser fram emot ökande volymer av både köp och försäljningar inför fjärde kvartalet" säger Jens Engwall VD i Kungsleden i en kommentar. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, mobil 070 - 690 65 50 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 501 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,0 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 147 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00900/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00900/bit0002.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00900/bit0003.xls Sålda fastigheter