Kungsleden säljer och köper

Report this content

Kungsleden säljer och köper Under det tredje kvartalet har fastighetsbolaget Kungsleden sålt 18 fastigheter för 23 Mkr med noll resultat. I början av oktober har två fastigheter i Malmö, Vildanden 7 och 8 avyttrats för 59 Mkr med ett resultat om 8 Mkr. Direktavkastningen på försäljningspriset uppgår till ca 9%. Försäljningen resultatförs det fjärde kvartalet. Vidare har en fastighet i Hässleholm, Mården 7 förvärvats för 50 Mkr. Fastigheten är en kontors- och butiksfastighet på ca 6.000 kvm med en årlig hyra på 7,7 Mkr. Förvärvet sker till en direktavkastning om drygt 11%. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 [REMOVED GRAPHICS] Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 431 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 123 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00430/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/08/20021008BIT00430/wkr0003.xls Bilaga