Kungsledens bokslutskommuniké: Ännu ett lyckat år

Kungsledens bokslutskommuniké: Ännu ett lyckat år Kungsleden redovisar ett resultat efter skatt om 309 Mkr, vilket kan jämföras med tidigare utfärdad prognos om 300 Mkr och förra årets resultat om 285 Mkr. Styrelsen föreslår att utdelningen höjs med 12 procent till 9 kronor per aktie. Kungsleden utvecklar sitt bestånd genom att aktivt delta i de förändringar som nu pågår på den svenska fastighetsmarknaden. Under året avyttrade Kungsleden 112 fastigheter för sammanlagt 390 Mkr med ett positivt resultat om 62 Mkr. Jag är mycket nöjd med förra året, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden i en kommentar. Vi har återigen visat att vi levererar en god värdetillväxt i såväl förvaltning som handel i fastigheter. Årets avyttringar skulle kunna vara mer omfattande i volym, men vi är nöjda med genomförda försäljningar. Samtidigt förvärvade Kungsleden fastigheter för 1.551 Mkr. Vi är särskilt glada över årets förvärv, där vi köpt bra fastigheter i storstäder till en direktavkastning på 9,5 procent, dvs en hel procentenhet över vårt koncernmål om 8,5 procents direktavkastning. Vi kommer att fortsätta att förvärva fastigheter under innevarande år och ser stora möjligheter att ytterligare säkerställa en hög och stabil avkastning, vilket är vår affärsidé. Kungsleden har genomfört en extern värdering av fastighetsbeståndet som visar på ett bedömt värde om 7.433 Mkr, vilket överstiger det bokförda värdet med 946 Mkr, eller med 49,90 kronor per aktie. Kungsleden räknar med en vinst efter betald skatt om 275 Mkr för 2001 vilket är en ökning med 17 procent jämfört med resultatet för år 2000 rensat för reavinster av ränteswappar om 75 Mkr. Detta skulle med koncernens utdelningspolicy möjliggöra minst en oförändrad aktieutdelning. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 460 fastigheter med ett bokfört värde på drygt 6,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 138 kommuner och är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00890/bit0002.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/15/20010215BIT00890/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar