Kungsledens första halvår: Hög aktivitet

- Resultat före skatt uppgick till 292 (235) Mkr och resultatet efter skatt uppgick till 280 (174) Mkr, motsvarande 14,80 (9,20) kr per aktie.
- Hyresintäkter och driftsöverskott ökade med 9 (7) respektive 14 (3) procent till 760 (695) Mkr respektive 469 (412) Mkr.
- Under delårsperioden har 65 fastigheter avyttrats för 1 574 Mkr med ett resultat på 77 Mkr och 23 fastigheter förvärvats för 1 295 Mkr.
- Prognosen för verksamhetsåret 2004 om ett resultat före skatt på 500 Mkr kvarstår.”Under första halvåret har vi genom köp och försäljningar försökt minska risken i vårt fastighetsbestånd. Tack vare den goda likviditeten på fastighetsmarknaden har vi även kunnat sälja vissa problemfastigheter. Samtidigt har vi ökat investeringarna i främst äldreboenden med långa hyresavtal. Att skapa långsiktigt höga och stabila kassaflöden är ju en viktig del av vår affärsidé”, säger Kungsledens VD Jens Engwall i en kommentar.För ytterligare information, kontakta:
Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50
Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar