Kungsledens första kvartal: Driftsöverskott 200 Mkr

Kungsledens första kvartal: Driftsöverskott 200 Mkr ·Resultat efter skatt uppgick till 81 Mkr, motsvarande 4,30 per aktie. ·Driftsöverskottet ökade med 5 procent till 200 Mkr. ·Under delårsperioden har 14 fastigheter avyttrats för 180 Mkr med ett resultat på 26 Mkr och 4 fastigheter förvärvats för 202 Mkr. ·Prognosen om ett resultat på minst 450 Mkr före skatt kvarstår. Trots en tuff marknad och en kall vinter med höga driftskostnader har vi förbättrat driftsöverskottet i vår verksamhet. Vi har genom fortsatta köp och försäljningar förbättrat beståndets intjäningskapacitet (dvs vad det bestånd som vi ägde den 31 mars 2003 hade gett om det ägts under de senaste tolv månaderna) till 879 Mkr. Än viktigare är att vi samtidigt ökat den riskjusterade avkastningen, säger Jens Engwall, VD i Kungsleden. Rapportperiod Delårsperiod 12 månader januari-mars januari-mars april-mars Mkr 2003 2002 2003 2002 2003 2002 Driftsöverskott 200,3 189,5 200,3 189,5 829,3 684,2 Resultat 25,7 36,0 25,7 36,0 126,0 134,0 fastighetshandel Finansnetto -107,9 -87,9* -107,9 -87,9* -442,9 - 299,4 Resultat efter skatt 80,6 93,0 80,6 93,0 309,3 305,2 Vinst/aktie, SEK 4,30 4,90 4,30 4,90 16,30 16,10 Kassaflöde fr 10,40 5,60 10,40 5,60 28,90 28,30 rörelsen/aktie, SEK Avkastning på eget 13,6 16,8 13,6 16,8 13,2 13,8 kapital, % * Påverkades positivt med 14 Mkr genom räntefrihet. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD Kungsleden, tfn 08-503 052 04, mobil 070-690 65 50 Johan Risberg, vVD Kungsleden, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 This press release and the interim report are available in English at www.kungsleden.se Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 420 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 10,3 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 119 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00540/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/23/20030423BIT00540/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar