Kungsledens rapporttillfällen 2003

Report this content

Kungsledens rapporttillfällen räkenskapsåret 2003 Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) lämnar ekonomisk information avseende räkenskapsåret 2003 vid följande tidpunkter. * Bokslutskommuniké 20 februari 2003 * Årsredovisning mars 2003 * Bolagsstämma 10 april 2003 * Delårsrapport januari - mars23 april 2003 * Delårsrapport januari - juni15 augusti 2003 * Delårsrapport januari - september24 oktober 2003   För ytterligare information, kontakta: Johan Risberg, vVD, tfn 08-503 052 06, mobil 070-690 65 65 Kungsledens strategi är att med utgångspunkt i befintligt bestånd och genom köp och försäljningar säkerställa en långsiktigt hög och stabil avkastning. Kungsledens fastighetsportfölj består av 415 fastigheter med ett bokfört värde om cirka 9,5 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 122 kommuner men är koncentrerat till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/07/20030107BIT00490/wkr0002.pdf

Dokument & länkar