Kungsledens refinansierar

Kungsledens refinansierar Fastighetsbolaget Kungsleden har ingått ett syndikerat låneavtal med ett antal svenska och tyska banker. Den totala volymen uppgår till 4, 2 miljarder kronor varav drygt 3,4 miljarder kronor är refinansiering av existerande krediter. Syftet har varit att nå en finansiering som är flexibel och anpassad till Kungsledens affärsidé samt även skapa utrymme för tillväxt. Engångskostnaden för refinansieringen beräknas till 5 miljoner kronor och kommer att belasta årets resultat. I övrigt innebär den nya finansieringen ingen kostnadsförändring för Kungsleden. Krediten är arrangerad av SEB Debt Capital Markets. För ytterligare information, kontakta: Jens Engwall, VD, tel 08 - 503 052 04, mobil 070 - 690 65 50 Johan Risberg, vVD, ekonomi- och finansdirektör, tel 08 - 503 052 06, mobil 070 - 690 65 65 Kungsledens affärsidé är att äga och förvalta fastigheter med långsiktigt hög och stabil direktavkastning. Kungsleden deltar aktivt i de förändringar som den svenska fastighetsmarknaden genomgår genom att utnyttja och vidareutveckla bolagets kompetens att strukturera heterogena fastighetsbestånd. Detta innebär att Kungsledens fastighetsbestånd ofta förändras genom köp och försäljningar. Kungsledens fastighetsportfölj består av 521 fastigheter med ett bokfört värde på knappt 5,2 miljarder kronor. Beståndet finns i totalt 159 kommuner men kommer på sikt att koncentreras till Götaland och Svealand. Kungsleden noteras på O-listan vid OM Stockholmsbörsen sedan den 14 april 1999. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00810/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00810/bit0002.pdf

Om oss

Kungsleden är en långsiktig fastighetsägare och vår vision är att skapa attraktiva och hållbara platser som berikar människors arbetsdag. Vi skapar värde genom att äga, förvalta och utveckla kontor och andra kommersiella fastigheter i Stockholm och Sveriges övriga tillväxtregioner. En stor del av våra fastigheter ligger samlade i attraktivt belägna kluster där vi även är med och påverkar hela områdets utveckling. Kungsledens mål är att leverera attraktiv totalavkastning på våra fastigheter och till aktieägarna. Kungsleden (KLED) är noterat på Nasdaq Stockholm Large Cap.

Prenumerera

Dokument & länkar