Delårsrapport : Resultatet ökade 16 procent

Delårsrapport januari - mars 2003 · Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. · Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie (2002-12-31: 246) och efter uppskjuten skatt till 218 kronor per aktie (2002-12-31: 221). Den 12 maj 2003 var motsvarande värde 252 respektive 229 kronor per aktie. · Fastighetsrörelsens resultat ökade med 14 procent till 95 Mkr (83). · Ytterligare aktier i Industrivärden har förvärvats för 426 Mkr. L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011-21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00470/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/13/20030513BIT00470/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar