Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 - Nettoomsättningen uppgick till 9 580 Mkr (9 423). - Resultatet efter skatt uppgick till 599 Mkr (458), vilket motsvarar 9:66 kronor (7:38) per aktie. L E Lundbergföretagen AB (publ) Telefon: 08-463 06 00 eller 011-21 65 00 Telefax: 08-611 66 09 eller 011-21 65 65 E-post: lundbergs@lundbergs.se Hemsida: www.lundbergs.se Org nr: 556056-8817 Styrelsens säte: Stockholm ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/31/20040831BIT20550/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar