Flaggningsmeddelande från Lundbergs

Flaggningsmeddelande från Lundbergs Härmed meddelas att L E Lundbergföretagen AB (publ) förvärvat ytterligare A-aktier i Industrivärden. Detta innebär att Lundbergs innehav i Industrivärden totalt uppgår till 14,0 miljoner aktier av serie A motsvarande 7,3 procent av kapitalet samt 10,0 procent av rösterna. Stockholm den 18 juli 2003 L E Lundbergföretagen AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/18/20030718BIT00010/wkr0002.pdf

Om oss

Lundbergs är ett investeringsföretag som, genom att vara aktiv och långsiktig ägare, förvaltar och utvecklar ett antal företag. I portföljen av tillgångar finns det helägda fastig­hetsbolaget Fastighets AB L E Lundberg och de börsnoterade dotterföretagen Hufvudstaden och Holmen. Lundbergs har också betydande aktieinnehav i Industri­värden, Handelsbanken, Sandvik, Skanska, Indutrade och Husqvarna. Lundbergs målsättning är att över tid skapa avkastning som med god marginal över­stiger avkastningen på riskfria räntebärande placeringar.

Prenumerera

Dokument & länkar