• news.cision.com/
  • Labs 2 Group/
  • Aktieägare i ConNova Group AB unät Labs2 Group AB föreslår extra bolagsstämman om ökning av bolagets aktiekapital.

Aktieägare i ConNova Group AB unät Labs2 Group AB föreslår extra bolagsstämman om ökning av bolagets aktiekapital.

Report this content

Aktieägare i ConNova Group AB unät Labs2 Group AB föreslår extra bolagsstämman om ökning av bolagets aktiekapital. Pressmeddelande, Motala, 1 november 2002 I egenskap av aktieägare i ConNova Group AB, under namnändring till Labs2 Group AB, org.nr. 556423-7716 ("Bolaget"), föreslår härmed Northzone III AS, Northzone Ventures III AS, Venture Partners Multimedia Fund III (Delaware) L.P., Jonas Birgersson, Ken Ceder, Staffan Ericsson, Anders Ericsson, WireEdge BVBA samt Dawn Investment AB, extra bolagsstämma i Bolaget att besluta att Bolagets aktiekapital skall ökas från 12.565.887 kronor och 50 öre till högst 24.465.887 kronor och 50 öre genom emission av högst 23.800.000 nya aktier, envar om nominellt 50 öre. För emissionen skall följande villkor gälla. För varje nytecknad aktie skall överkursfonden sättas ned med 20 öre för överföring till Bolagets aktiekapital i enlighet med 4 kap 1 § 4 st aktiebolagslagen. Betalning om 30 öre per tecknad aktie skall erläggas med pengar senast den 10 december 2002. Rätt att teckna nya aktier skall bland annat tillkomma: Northzone III AS, Northzone Ventures III AS, Venture Partners Multimedia Fund III (Delaware) L.P., Jonas Birgersson, Ken Ceder, Anders Ericsson, Peter Lindell, WireEdge BVBA, Ingvar Bladh, Krister Nilsson, SP Uthyrnings AB, Warehouse Magasinet i Motala AB, Koncept Kapital AB, Fantasiutveckling, Interium HB och JE Fiske Management AB. Styrelsen har möjlighet att besluta om tilldelning till ett fåtal institutionella investerare. Bolaget har förfallna skulder till bland annat vissa av de teckningsberättigade. Teckningslikviden kommer delvis att användas för att lösa dessa lån. För ytterligare information, vänligen kontakta Jörgen Bladh, styrelseordförande i ConNova Group AB, tel 070-730 70 50, e-post bladh@northzone.com, eller Torbjörn Ullman, CFO ConNova Group AB, tel 070-213 78 40, e-post toul@connova.se. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/01/20021101BIT00170/wkr0002.pdf

Dokument & länkar