Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Koncernens verksamhet i sammandrag Förändringen av koncernens verksamhet och struktur har under 2002 och första kvartalet 2004 helt avslutats. Labs2s verksamhet är nu helt förlagd till Lund och basen för verksamheten är tjänsteinfrastrukturen TI BRIKKS 2.7 (vilket inkluderar Billiantprogramvaran som numera i anpassad version heter BRIKKS Genereic Billing). BRIKKS är ett system som skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Intäkterna för årets första kvartal uppgick till 1,5 MSEK (motsvarande period förra året var 4,2 MSEK men i en helt annan, numera avvecklat verksamhet). Kostnaderna uppgick under perioden till 3,7 MSEK (9,8 MSEK), inklusive "av- och nedskrivningar på materiella och imateriella anläggningstillgångar" om - 0,7 MSEK. Resultatet före skatt uppgick till - 2,2 MSEK (- 5,8 MSEK). Kassaflödet uppgick till -2,0 MSEK (-4,2 MSEK). Likvida medel i koncernen per den 31 mars uppgår till 0,9 MSEK. Kassan har stärkts under andra kvartalet 2003 efter genomförandet av en riktad nyemission om 20 miljoner aktier till en emissionskurs om 0,42 SEK per aktie, vilket ger bolaget ett kapitaltillskott om 8,4 MSEK före emissionskostnader. Labs2 i Lund AB levererar idag tjänsteinfrastrukturen TI BRIKKS 2.7 (på ASP basis) till bl.a. följande kunder: · HSB Skåne. Den första installationen är av begränsad storlek, men avtalet ger utrymme för ett större samarbete. HSB Skåne omfattar cirka 22 000 lägenheter och har valt BRIKKS bland annat därför att systemet ger möjlighet till ökad konkurrens mellan olika leverantörer av innehåll och tjänster. I den aktuella installationen i Lund får HSB´s hyresgäster äkta 10 mb/s för 250 SEK per månad. · Ulricehamns Energi. Avtalet är flerårigt och gäller en projekterad utbyggnad till alla orter inom kommunen. Projektet är i flera avseenden unikt, t.ex. är detta det första skarpa nätet som går drift som har fått del av de sk "bredbandspengarna" från näringsdepartementet. Detta innebär att TI BRIKKS 2.7 ASP är godkänt enligt de hårda krav som ställs kring b la operatörsneutralitet. · Sandviken Energi. Projektet är i flera avseenden unikt; t.ex. har Sandnet valt en kombination av XDSL och Ethernet för att under kort tid bygga en stor användare bas. Projektet är för Labs2 ytterligare ett bevis på att ledande pionjärer inom bredbandsområden uppskattar värdet som TI BRIKKS och andra Labs2 produkter skapar. Rent konkret så innebär det att Labs2 nu har en referens för att vidare arbete mot alternativa uppkopplingsmetoder. Detta öppnar för en större marknad. · Wirelessbolaget Nordic AB. Labs2 kommer via samarbetsavtalet med Wirelessbolaget Nordic AB leverera Ti BRIKKS 2.7 inom Lerums kommun under andra kvartalet. Wirelessbolaget Nordic AB är på väg att bli den helt ledande aktören i att erbjuda bredbandlösningar till områden och städer i Sverige via trådlösa nätverk. Målet är att forsätta implementeringen av Ti BRIKKS 2.7 tillsammans med Wirelessbolaget Nordic ABs kunder, vilket är ett stort steg framåt i arbetet med att etablera den standard som krävs för framgångsrik tjänsteutveckling. Ytterligare information För ytterligare information kontakta: Jonas Birgersson, Verkställande direktör Telefon: 0705-15 27 62 E-mail: jonas.birgersson@labs2.com Daniel Krook, Finansdirektör Telefon: 046-540 01 39 E-mail: daniel.krook@labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00020/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/28/20030528BIT00020/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar