Kommuniké från bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 5 maj 2003

Kommuniké från bolagsstämma i Labs2 Group AB (publ) den 5 maj 2003 Beslut om nyemission Vid extra bolagsstämman i Labs2 Group AB (publ) den 5 maj 2003 beslutade bolagsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, om riktad nyemission genom utgivande av högst 20.000.000 aktier, varigenom bolagets aktiekapital kan ökas med högst 4.000.000 kronor. Ett begränsat antal investerare (däribland några av bolagets aktieägare) har rätt att teckna de nya aktierna till en emissionskurs om 42 öre per aktie. Om Labs2 Group AB (publ) Labs2s erbjudande och produkter kan sammanfattas som digital tjänsteinfrastruktur. Med detta menas de olika system som krävs för att skapa en fungerande marknad för digitala tjänster. Labs2s tjänsteinfrastruktur är en neutral och öppen standard mellan tjänsteleverantörer och nätägare. Det innebär t.ex. att ett företag som skapat en lösning för IP-telefoni kan erbjuda och nå alla nätägare som följer den neutrala standarden. Om denna standard saknas kommer varje produkt behöva en anpassning för varje enskild operatörslösning. Digital tjänsteinfrastruktur skapar helt nya förutsättningar för att göra investeringar i nätverk till goda affärer. Grunden till detta är en ökad slutanvändarnytta, lägre priser och mera att välja på. Helt nya möjligheterna skapas för svenska företag och kreatörer att bygga kommersiella tjänster. Målet är att etablera en de facto-standard i Skandinavien. Labs2 Group AB (publ.) är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista. För ytterligare information vänligen kontakta: Jörgen Bladh, Ordförande i Labs2 group AB (publ) Tel: +46 707 30 70 50 Email: bladh@northzone.com Jonas Birgersson, Styrelseledamot i Labs2 Group AB (publ) Tel: +46 705 15 27 62 www.labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/06/20030506BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar