Labs2 byter Finanschef

Report this content

Labs2 byter Finanschef Som ett led i Labs2 Group AB:s kostnadsnedskärningar har nu all verksamhet i gruppen koncentrerats till Lund. Därmed kommer Labs2 Group AB:s Finanschef Torbjörn Ullman att sluta sin tjänst per sista november. Ny Finanschef blir Daniel Krook, som idag är Ekonomichef i dotterbolaget Labs2 i Lund AB. Torbjörn Ullman kvarstår som rådgivare till bolaget under en tremånadersperiod. Därmed har all verksamhet i Motala upphört (eller tidigare sålts) och inga anställda finns kvar som har som huvuduppgift att hålla på med den "gamla ConNova och Billiant" verksamheten. - "Vi är mycket nöjda med Torbjörn Ullmans insats för ConNova och Labs2, men i och med att all verksamhet numera drivs inom Labs2 med säte i Lund blir Torbjörns situation som Finanschef med placering i Motala varken meningsfull eller kostnadseffektiv", säger styrelseordförande Jörgen Bladh och fortsätter "Daniel Krook har sedan tidigare full kontroll över Labs2 i Lund ABs verksamhet och kommer därmed effektivt kunna dubblera som Finanschef för såväl gruppen som dotterblaget. Detta ger en kostnadseffektiv kontroll som dessutom stöder verksamheten på rätt sätt". Motala den 28 november 2002 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Daniel Krook, Jonas Birgersson Finanschef Labs2 Group AB VD i Labs2 Group AB (publ) Tel: +46 709 41 20 39 Tel: +46 705 15 27 62 E-mail: Daniel.Krook@Labs2.com E-mail: CEO@Labs2.com www.Labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/28/20021128BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar