Labs2 emission om 7,1 MSEK

Report this content

Labs2 emission om 7,1 MSEK O-listenoterade Labs2 Group AB, tidigare ConNova Group AB, har per idag fått in intresseanmälningar som medför att hela utrymmet i den pågående emissionen om maximalt 7,1 MSEK kommer att fyllas upp. Teckningslikviden kommer sannolikt bestå både av kontanter och av kvittningar av fordringar. Styrelsen har, i avvaktan på att legalt bindande teckningslistor skall inkomma, samt för att möjliggöra för ytterligare investerare att anmäla intresse, beslutat förlänga teckningstiden till den 15 november 2002. Motala den 13 november 2002 Labs2 Group AB (publ) Styrelsen För ytterligare information vänligen kontakta: Daniel Krook, Jörgen Bladh Ekonomichef Labs2 i Lund AB, Styrelseordförande i Labs2 Group AB (publ) Tel: +46 709 412039, Tel: +46 707 30 70 50 E-mail: Daniel.Krook@Labs2.com, E-mail: Bladh@northzone.com, www.ConNova.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/11/13/20021113BIT01150/wkr0002.pdf

Dokument & länkar