Labs2 Group AB expanderar i Norden - träffar avtal om förvärv av norska teleoperatören Port It ASA.

Labs2 Group AB expanderar i Norden - träffar avtal om förvärv av norska teleoperatören Port It ASA. · Labs2 Group AB ("Labs2") förvärvar majoriteten av aktierna i Port It ASA ("Port It") genom riktad nyemission · 74% procent av Port It:s aktieägare står bakom affären · Förvärvet är villkorat bland annat av Labs2 bolagsstämmas godkännande och att Labs2 blir ägare till minst 95% av aktierna i Port It · Förutsatt full anslutning kommer Port It:s aktieägare att kontrollera ca. 35% av aktiekapitalet och rösterna i Labs2. Port It omsatte under de första tre kvartalen 2003 ca. 78 MNOK med ett marginellt positivt resultat före finansieringskostnader. För 2002 var motsvarande tal 63 MNOK och en förlust på 19 MNOK. Detta innebär att de vuxit med 24% och förbättrat resultatet med nästan 20 MNOK. Ledningen för Labs2 tror att Port It:s omsättning kommer att fortsätta öka, och resultatet fortsätta förbättras (dock kommer resultatförbättringstakten troligen att avtaga). Logiken bakom affären "Detta är ett stort steg i vårt strategiska arbete med att etablera en skandinavisk standard för digital tjänste-infrastruktur. Genom förvärvet av en komplett teleoperatör med verksamhet i Norge och, till viss del, Danmark kommer vi att öka vår närvaro på dessa växande bredbandsmarknader. Affären visar att Labs2 är en intressant aktör i den fortsatta konvergensen mellan telefoni och data. För användarna kommer vi att underlätta konkurrens och genom detta uppstår kraftigt förbättrade priser på bredband och telefoni. Med de befintliga kunderna som Port It tillför kommer våra erbjudanden att vara tillgängliga i över tolv nordiska städer, och nå väl över femtio tusen slutanvändare", säger Jonas Birgersson. "För Port It är detta ett spännande sätt att aktivt ta del i omdaningen av den nordiska kommunikationsmarknaden. Tillsammans kommer vårt erbjudande att bli betydligt vassare. Vi kan tillsammans med våra kunder och partners etablera en tydlig Nordisk standard kring digitala tjänster och det kommer skapa stora möjligheter för alla inblandade." Säger, Pål Eivind Vegard Adm. Direktör på Port It. Kompletterande tjänsteutbud Port It är en Telecom Service Provider (TSP) och fungerar som "telefabrik" för operatörer och tjänsteleverantörer i Skandinavien. Fram till idag har huvudfokus varit Norge (med viss försäljning i Danmark och Portugal), men som en del av Labs2 gruppen kommer Port It att erbjuda sina tjänster också i Sverige. Port äger all nödvändig infrastruktur för att operatörer och tjänsteleverantörer skall kunna leverera värdeökande tjänster till sina egna slutkunder. Detta kan göras med egen profil, eget "brand" och med 100% ägarskap till slutkunden. Port adresserar med andra ord samma marknad som Labs2, med samma marknads-strategi, men med en annan och kompletterande portfölj av produkter och tjänster. Det sammanlagda erbjudandet till aktörer med eget nät, t.ex. energibolag eller stadsnät, blir därmed komplett både för telefoni och bredband. Detaljer om affären Labs2 har träffat avtal med huvudaktieägarna i Port It om förvärv av huvudaktieägarnas aktier i Port It, motsvarande sammanlagt 74.3% av aktiekapitalet och rösterna i bolaget. Avsikten är att inom de närmaste veckorna träffa överenskommelse med ytterligare ett 40-tal aktieägare i Port It om förvärv av fler aktier. Förvärvet avses att genomföras genom en till aktieägarna i Port It riktad emission av aktier i Labs2. Styrelsen för Labs2 har, under förutsättning av bolagsstämmans god kännande, beslutat om emission av högst 49.197.671 nya aktier till aktieägare i Port It. Förvärvet är villkorat bland annat av bolagsstämmans godkännande och att Labs2 blir ägare till minst 95% av aktierna i Port It. Den apportegendom i form av aktier i Port It som, vid full anslutning, kan komma att tillföras Labs2 som vederlag för de nyemitterade aktierna beräknas ha ett värde om cirka 45 miljoner kronor. Den extra bolagsstämma som skall godkänna emissionen kommer att hållas den 4 november 2003 och kallelse till stämman kommer att publiceras i början av nästa vecka. Mer om Port It ASA Port It:s tjänster innefattar bland annat: · Telefoni · IN-tjänster · Nummerportabilitet · VoIP (Voice over Internet) Tjänsterna produceras på Port It:s plattform som är knuten till det norska och internationella telenätet. På detta sätt kan Port It leverera tjänster utan att kunden själv måste investera i utrustning. Speciellt noterbart är att Port It har en egen "IP-Gateway", som hanterar gränssnittet mellan IP-telefoni och "vanlig" telefoni över det normala telenätet. Detta betyder att kunder som äger sitt eget nät kan bli fullvärdiga tjänste-leverantörer i sina nät. Ett samarbete med Port It innebär: · Färre ingångsättningproblem · Reducerat investeringsbehov · Snabbare färdig med nya tjänster (time-to-market) · Minskad risk (det fungerar och är billigt!) · Reducerad "Total Cost of Ownership" · Möjlighet att komma igång med kommerciella tjänster, dvs sådana som man kan ta betalt för Port It har en relativt liten organization med 17 medarbetare, med solid erfarenhet inom telekom och data. Port It har vuxit starkt sedan etableringen, och har gått från MNOK 8 i omsättning år 2000 till MNOK 85 år 2002. För mera information; ring Jonas Birgersson på +46 70 515 27 62 eller Pål Eivind Vegard på +47 400 00 101, e-mail: pev@portit.com - eller se hemsida: www.portit.com Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/15/20031015BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar