Labs2 har genomfört en riktad nyemission om totalt 9,5 miljoner aktier för att finansiera utrullning

”Vi har märkt av ett ökat intresse från våra grannländer kring Labs2:s produkter. Genom denna nyemission kan vi satsa nya resurser på att agera på dessa marknader. Detta gör att vi kan öka våra satsningar i Skandinavien utan att äventyra vår organiska tillväxt i Sverige. Det är inspirerande att starka aktörer söker sig till oss, vilket är ett erkännande av både den svenska bredbandsmarkanden och Labs2 som företag.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2. Styrelsen för Labs2 Group AB beslutar, i enlighet med bemyndigande från ordinarie bolagsstämma den 29 april 2004, att bolaget genomför en riktad nyemission av 9 500 000 Labs2-aktier. Nyemissionen ger Labs2 ett kapitaltillskott på 5,0 MSEK till kursen 0,53 kronor per aktie. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62 eller Daniel Krook på 046-540 01 39.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar