Labs2 kopplar ur Telia tillsammans med HSB Skåne.

Labs2 kopplar ur Telia tillsammans med HSB Skåne. Labs2 har inom befintligt ramavtal med HSB Skåne startat ett projekt vars syfte är att installera bland annat IP-telefoni i ett antal nybyggda lägenheter i Lund. Uppdraget är nyskapande och ger nya möjligheter för kunderna att välja sin egen mix av tjänster via tjänsteinfrastrukturen Ti Brikks 2.7. Lägenheterna kommer att förevisas under slutet på mars. "Idag skriver vi telekomhistoria, för första gången på många år kommer nybyggda lägenheter inte att behöva kopplas in på Telias nät. Trots detta kan de boende behålla sitt gamla nummer och ringa som vanligt via sin vanliga telefon. HSB Skåne är idag ledande producenter av framtidssäkra lägenheter", säger Jonas Birgersson, VD Labs2. "HSB Skåne kan som första fastighetsägare erbjuda ett unikt IT-boende där IP-telefoni kan erbjudas vid inflyttning. Allt via det gamla uttaget och med samma telefon. Även om det är HSB Skåne som utrustar lägenheterna med IP-telefoni kan medlemmarna själva välja mellan olika operatörer", säger Roy Hansson, VD på HSB Skåne AB. "Personligen tror jag att detta är början på något riktigt stort! Äntligen får Telia konkurrens på månadsavgifterna, så för kunden kommer priset att falla från 125kr per månad (via Telia) till 75kr per månad via Labs2. Våra samtalskostnader är idag lägst samt att mellan alla med IP-telefoni är samtalen helt utan kostnad. Det är en ära att samarbeta med en medlemsorganisation som HSB. Detta kan bli ytterligare en standard kring boende, att lägga till dem som HSB redan har etablerat", säger Jonas Birgersson. För mera information; Jonas Birgersson på 070-515 27 62 eller Roy Hansson, VD HSB Skåne, 046-16 08 00 Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora fördelar för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Labs2 Group AB (publ) Winstrupsgatan 1 222 22 Lund Telefon 046-540 01 00, Telefax 046-540 01 50, Hemsida: www.labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00250/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/10/20030210BIT00250/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar