Labs2 meddelar om förändring av målsättning

Labs2 meddelar om förändring av målsättning Labs2 har sedan första delårsrapporten 2003 skrivit (vilket upprepats i efterföljande kvartalsrapporter) att det är styrelsens bedömning att: 1) befintlig finansiering skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt kassaflöde, samt 2) positivt kassaflöde uppnås på månadsbasis under andra halvåret 2003. Under 2003 har Labs2-gruppen växt betydligt, bl.a. genom förvärv av Port It ASA, Wirelessbolaget Nordic AB, DigiSip Software AB och DigiSip AB. Samtidigt har den finansiella styrkan i gruppen förstärkts avsevärt. Labs2 har under fjärde kvartalet lagt mycket tid på integreringen av förvärvade verksamheter. Investeringar har gjorts för att nå möjliga kostnadssynergier, samt för att i snabbare takt kunna nå nya kunder. Arbetet har tagit kraft från organisationen, vilket kortsiktigt lett till att fokus på nya kunder och försäljning varit minskat. Detta interna arbete kommer ge långsiktiga affärsfördelar med såväl ökade intäkter som minskade kostnader. Kortsiktigt medför detta dock att Labs2 under fjärde kvartalet 2003 och första kvartalet 2004 belastas i resultat och kassaflöde. Styrelsen ser dessa investeringar som ytterligare en viktig faktor för att förstärka Labs2:s position som en blivande skandinavisk standard för digital tjänsteinfrastruktur. Därför ändrar styrelsen sin bedömning till att: 1) befintlig finansiering skall täcka förväntat kapitalbehov fram till positivt kassaflöde (ingen förändring), samt 2) positivt kassaflöde uppnås på månadsbasis under andra kvartalet 2004 (d.v.s. en försening med 6 månader). För mer information ring: VD Jonas Birgersson 0705-15 27 62 eller Finanschef Daniel Krook, 046-540 01 39 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00070/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/23/20031223BIT00070/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar