Labs2 skriver avtal med hotellet Åre Continental Inn om utbyggnad av omfattande digital tjänsteinfrastruktur.

Labs2 skriver avtal med hotellet Åre Continental Inn om utbyggnad av omfattande digital tjänsteinfrastruktur. Affären innebär att Åre Continental Inn kommer att kunna erbjuda sina gäster ett antal intressanta tjänster inom bredband, trådlöst bredband samt digitala film- och TV- upplevelser. "Genom samarbetet kan vi på ett påtagligt sätt ge hotellet en tydlig konkurrensfördel. Dagens kunder har stora krav på att kunna dra fördelar av den digitala tekniken. Detta gäller inte bara i hemmet utan allt mer även på resande fot. Arbetet kommer att ledas via Wirelessbolaget Nordic AB, ett dotterbolag till Labs2, som kommer fördjupa sina satsningar mot hotell under det kommande året." säger Jonas Birgersson VD på Labs2. "Avtalet med Labs2 är viktigt för oss på Åre Continental Inn. Vi vill erbjuda den bästa digitala tekniken både för nytta och nöje. Nu blir vi först i fjällvärlden med bredbandstjänster som är tillgängliga för alla gäster i alla rum", säger Peter Eriksson ägare till Åre Continental Inn. "Personligen är jag mycket glad för att vi kan börja arbetet med denna typ av affärer. När nu den så viktiga upplevelseindustrin kopplas samman med hotellen kommer vi jobba hårt på att bli en viktig partner i denna utveckling. När bredbandet används till tydliga tjänster blir fördelarna uppenbara, vilket är till vår fördel", säger Jonas Birgersson. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller Peter Eriksson, 070 - 797 99 99. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/09/20031209BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar