Labs2 skriver avtal med OpenNet, via dotterbolaget Bredband2 AB.

Labs2 skriver avtal med OpenNet, via dotterbolaget Bredband2 AB. Affären innebär att Labs2 via bredbandsoperatören Bredband2 levererar Internettjänst(bredband) till kunder inom OpenNets bredbandsnät i Svenska Bostäders studentlägenheter i Kista. Labs2 förstärker i och med detta räckvidden för sina tjänster och når ytterligare slutanvändare. För OpenNet innebär avtalet att tjänsteutbudet till de boende inom området breddas ytterligare. "OpenNets tankar med öppna nät ligger helt i linje med våra tankar om öppna bredbandsnät. Det är därför detta ett naturligt samarbete. Bredband2 har under året mestadels agerat på stadsnätsmarknaden och detta blir höstens första privata nätaffär. Med vår satsning på kraftfulla bredbandstjänster kommer OpenNet nu få en stark leverantör av bredband. Vi har tidigare bevisat att vi vill utveckla de öppna nätet och vår 100 Mbit/s tjänst i Västerås och Lund är ett utmärkt exempel på detta. Vi ser fram emot ett liknande samarbete med OpenNet." säger Jonas Birgersson VD på Labs2. "OpenNet verkar som kommunikationsoperatör i öppna bredbandsnät. Vår inriktning är att i de nät vi driver skapa tillgång till ett rikt och attraktivt utbud av bredbandstjänster. Samarbetet med Bredband2 innebär att vi adderar ytterligare tjänster till vårt Triple-Play nät i Kista" säger Christer Brunström, VD på OpenNet. "Den senaste tidens prisutveckling inom bredbandssektorn där allt fler aktörer försöker pressa priserna gör att kunderna nu i allt större utsträckning efterfrågar leverantörer som kan hålla sina kapacitetslöften. Bredband2 står fast vid devisen bättre och billigare bredband med betoning på bättre.", säger Jonas Birgersson. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller Christer Brunström 026-635105. Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband. Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik. Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnäts- och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik. OpenNet verkar som kommunikationsoperatör och tjänstedistributör i öppna bredbandsnät. Företaget verkar för maximal kundnytta med ett brett attraktivt tjänsteutbud som erbjuds via en öppen plattform för bredbandstjänster. Som neutral aktör arbetar OpenNet för att främja affärsmöjligheter för alla inblandade aktörer i leveranskedjan; nätägare, kommunikationsoperatör och tjänsteleverantörer. Som kommunikationsoperatör svarar OpenNet för - Investering i aktiv utrustning - Drift och support av nätet - Anslutning av tjänsteleverantörer - Samordning av lokal support och lokal marknadsbearbetning. OpenNet grundades 2003 med huvudkontor i Gävle och är ett systerbolag till Rivermen AB (www.rivermen.se). Företaget bidrar aktivt till etableringen av öppna bredbandsnät i Sverige med ett rikt och konkurrenskraftigt tjänsteutbud. OpenNet verkar idag i flera öppna bredbandsnät i Sverige, däribland Svenska Bostäders Triple-play nät "Kista Student Broadband Network" i Stockholm. Tjänsterna som erbjuds inom detta nät är Bredbands TV,IP-telefoni och Internet via ett antal olika leverantörer. Labs2 Group AB | Winstrupsgatan 1 | 222 22 Lund | www.labs2.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT20060/wkr0001.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar