Labs2 skriver avtal med Telenor och Song om leverans av nationell xDSL, avtalet innefattar ADSL 2+. Säljstart i mitten a

Affären innebär att Labs2 erbjuds tillgång till Telenors och Songs infrastruktur och kan därigenom sälja ADSL och ADSL 2+ abonnemang via det helägda dotterbolaget Bredband2.

”Bredband2 är vår egen internetoperatör som vi har byggt upp helt organiskt under 12 månader. Tidigare har vi opererat i fiberbaserade stadsnät. Det ger maximal kvalité och låga priser. Faktiskt är det så att Bredband2 erbjuder bäst pris/prestanda i alla öppna nät där vi opererar idag. Detta gör att vi sedan starten erhållit en strid ström av förfrågningar från användare som vill se oss som en möjlig operatör i deras lokala nät. Dock har vi det senaste halvåret känt av ett ökat antal förfrågningar angående xDSL. Efter moget övervägande har vi beslutat oss för att lansera våra bredband2 abonnemang via xDSL. Vårt samarbete med ytterligare två ledande leverantörer av alternativ xDSL ger oss en mycket god nationell räckvidd. Tillsammans med det tidigare samarbetet med Teracom kan vi från januari nå över 2 miljoner hushåll.” säger Jonas Birgersson VD på Labs2. ”Naturligtvis kan vi inte ge lika god kapacitet som över fibernätet men vi kommer att kunna ge de etablerade aktörerna en intressant utmaning när det gäller priserna. I de öppna näten där vi idag möter bland annat Telia och Svenska Bredbandsbolaget så ger vi betydligt mycket mera Internet eller telefoni per krona och det skall vi förstås fortsätta med när vi nu ökar vår räckvidd. Prissättingen och säljstarten kommer på plats senast i mitten av januari.”, säger Jonas Birgersson.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar