Labs2 skriver avtal med Wirelessbolaget Nordic.

[REMOVED GRAPHICS]Labs2 skriver avtal med Wirelessbolaget Nordic. Labs2 har tecknat ett samarbetsavtal med Wirelessbolaget Nordic AB om att gemensamt erbjuda tjänsteinfrastrukturen BRIKKS 2.7. Avtalet täcker både nya och existerande kunder. "Wirelessbolaget Nordic är på väg att bli den helt ledande aktören i att erbjuda bredbandlösningar till områden och städer i Sverige via trådlösa nätverk. Resultatet av samarbetet blir att ytterligare områden och städer får tillgång till tjänsteinfrastrukturen Ti BRIKKS 2.7. Detta är ett stort steg framåt i arbetet med att etablera den standard som krävs för framgångsrik tjänsteutveckling " säger Jonas Birgersson, VD Labs2. "För Wirelessbolaget Nordic är detta ett sätt att ytterligare fördjupa erbjudandet till våra kunder. Med ett antal färdiga tjänster i kombination med de fördelar som trådlösa nätverk ger, kan tempot i utrullningen av bredband ökas kraftigt.", säger Tommy Nord, VD på Wirelessbolaget Nordic. "Personligen tror jag att denna typ av samarbeten kan hjälpa till i återhämtning inom kommunikationsbranschen. Genom standarder och mera kompletta värdekedjor blir det enklare och billigare för kunderna. Detta samarbete bevisar en av våra grundteser, nämligen att tjänster skall vara oberoende av uppkopplingsteknik.", säger Jonas Birgersson. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62 eller Tommy Nord på 070 - 994 70 11. Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti BRIKKS 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Wirelessbolaget Nordic är en ledande leverantör av trådlöst bredband till bostadsområden/kommuner, HotSpots, sjukhus och företag i Sverige. Med trådlöst bredband skapas nya möjligheter att nå ut med bredband till en stor del av Sverige. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT00470/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar