Mjukvaruplattformen Ti BRIKKS förstärks med bredband och telefoni inför den kommande internationella utrullningen.

Ti BRIKKS som säljs till operatörer och nätägare kommer påbörja den internationella utrullningen under nästa år med början i Skandinavien. Konceptet förstärks med bredband och telefoni där man som operatör kan välja att köpa en ”nyckelfärdig lösning” via Ti BRIKKS. De svenska framgångarna med Labs2:s egna bredbandsoperatör Bredband2 och telefonioperatör Digisip har väckt internationellt intresse. Det faktum att Ti BRIKKS möjliggör ett omfattande tjänsteutbud med låg operativ kostnad attraherar ett stort antal aktörer. När konkurrensen hårdnar på marknaden ökar intresset för att snabbt kunna erbjuda nya och befintliga kundbaser ett större tjänsteutbud. Detta ger Ti BRIKKS stora möjligheter att förse aktörer med ”svenska priser” på bredband och telefoni på lokala marknader. Bredband2 och Digisip kommer att lanseras utomlands parallellt med utrullningen av Ti BRIKKS konceptet. En enhet med stor erfarenhet är tillsatt inom Labs2 för internationaliseringen. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 – 515 27 62. Labs2 är en koncern som med modern teknik, operatörskunskap och egna utvecklingsresurser skapar tjänster för bredband. Produkterna inkluderar: tjänsteinfrastruktur (inkl portal och affärssystem, egen teleoperatörsverksamhet (inklusive IP telefoni), egen Internetoperatör samt kompletta system för att erbjuda TV, film och musik. Labs2 agerar primärt på den skandinaviska stadsnät och operatörsmarknaden med anläggningar i Stockholm, Oslo samt högkvarter i Lund. För den breda allmänheten innebär tjänsteinfrastruktur, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. Detta uttrycker sig i form av billigare och bättre telefoni och bredbandsuppkoppling samt större utbud av TV, film och musik.

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar