Pressinformation

Pressinformation Labs2 tecknar samarbetsavtal med TH2 för representation i Norge. Avtal har upprättats med TH2 som kommer att erbjuda Labs2:s produkter på den norska marknaden. "TH2 är ett specialistföretag som med sitt stora kunnande om både digital infrastruktur och norska förhållanden kommer att bli en stor tillgång. Det är naturligtvis extra intressant att kunna presentera en partner som skall hjälpa oss att expandera utanför Sveriges gränser. Det känns tryggt för oss att arbeta med ett bolag som har goda kunskaper om den norska marknaden." säger Jonas Birgersson, VD Labs2. "För TH2 är detta ett sätt att öka tempot i den norska bredbandsutvecklingen. Genom att använda produkter och tjänster som redan är i bruk kan en kritisk massa snabbare uppnås. När flera av de stora energiföretagen i Norge börjar röra på sig blir det intressant med färdiga lösningar för neutralitet och öppna nät. Detta kommer att ge slutanvändaren större utbud till bättre priser." säger Bredo Swanberg, VD på TH2. "Personligen tror jag att denna typ av samarbeten kan hjälpa till i återhämtningen inom kommunikationsbranschen. En viktig aspekt är ju att tjänster utvecklade i Norge blir tillgängliga för svenska kunder och omvänt. Detta känns lite grann som när den nordiska mobiltelefonin startade, én standard tjänar alla på.", säger Jonas Birgersson. För mera information; ring Jonas Birgersson på 070 - 515 27 62, http://www.labs2.com eller Bredo Swanberg på +47 906 09 520, http://www.th2.no Labs2 är ett lundabaserat mjukvaruföretag som levererar en unik digital tjänsteinfrastruktur, Ti Brikks 2.7. Detta system skapar stora möjligheter för användaren, valfrihet mellan olika operatörer och möjligheten att själv välja och skapa digitala tjänster. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00110/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/27/20030527BIT00110/wkr0002.pdf

Om oss

Labs² verkar på marknaden för affärsstödsystem som används för att sälja, leverera, fakturera, administrera och övervaka bredbandstjänster. Det har vi gjort i snart tio år. I Bredbandsbolaget byggde vi upp styrsystemen som gjorde det möjligt för oss att först i världen leverera symetriska bredbandsförbindelser om först 10/10 Mbps och kort därefter 100/100 Mbps.

Dokument & länkar