Delårsrapport 1 april - 30 september 2004 (6 mån)

Delårsrapport 1 april - 30 september 2004 (6 mån) · Nettoomsättningen för perioden 1 april - 30 september 2004 (6 månader) uppgick till 770 MSEK (757), motsvarande en ökning med 1,7 %. För perioden 1 juli-30 september (3 månader) uppgick nettoomsättningen till 383 MSEK (383) · Rörelseresultatet under april-september uppgick till 4 MSEK (14). Under andra kvartalet uppgick rörelseresultatet till 1 MSEK (10) · Resultatet efter skatt för perioden april-september minskade till -1 MSEK (7) · Resultatet per aktie blev -0,04 SEK (0,28) för perioden april-september · Det åtgärdsprogram som genomförs i division Electronics har skapat förutsättningar för ett positivt resultat under andra halvåret inom divisionen · Ett nytt affärsområde, Digital Bildöverföring, skapas per 1 oktober 2004 för att tillvarata tillväxtmöjligheterna inom detta område Investerar- och analytikerlunch den 11 november kl 12.00 Den 11:e november kl 12.00 inbjuder vi till Lagercrantz investerar- och analytikerlunch, som äger rum hos Hallvarsson & Halvarsson, Birger Jarlsgatan 6B, Stockholm. VD Per Ikov och CFO Niklas Enmark kommenterar resultatet för första halvåret (april-september) 2004/2005. Matts Lilja, VD för dotterbolaget ISG Systems, kommer också att presentera tillväxtområdet digital bildöverföring. I samband med presentationen bjuder Lagercrantz på en lättare lunch. Vänligen anmäl ditt deltagande till Elina Nilsson, Hallvarsson & Halvarsson, på e-mail elina.nilsson@halvarsson.se eller telefon 08-587 112 00. För ytterligare information, kontakta; Per Ikov, VD och koncernchef, telefon +46 (8) 700 66 70 Niklas Enmark, CFO, telefon +46 (8) 700 66 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/11/10/20041110BIT21110/wkr0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar