Delårsrapport 1 april - 31 december 2002 (9 månader)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april - 31 december 2002 (9 månader) * Nettoomsättningen uppgick till 1089 MSEK (1560). * Rörelseresultatet uppgick till 15 MSEK (76). * Fortsatt starkt kassaflöde från den löpande verksamheten under tredje kvartalet, under niomånadersperioden uppgick detta till 71 MSEK (116). * Koncernens soliditet uppgår efter återköp av egna aktier till 57 % (43). * Området industriell kommunikation (M2M) bedöms ha stor tillväxtpotential. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/04/20030204BIT00510/wkr0002.pdf

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar