Köp och försäljning av egna aktier

Köp och försäljning av egna aktier Styrelsen i Lagercrantz Group AB beslutade idag att utnyttja bolagsstämmans, samma dag lämnade, bemyndigande att på Stockholmsbörsen förvärva aktier av serie B i bolaget. Enligt styrelsens beslut skall högst 2.786.423 aktier förvärvas under perioden fram till nästa ordinarie bolagsstämma; f n äger bolaget inga egna aktier. Syftet med återköpet är att ge bolaget en lämpligt avvägd kapitalstruktur samt att säkerställa bolagets åtagande i det av bolagsstämman beslutade optionsprogrammet. Genom bemyndigandet att, i samband med företagsförvärv och liknande, åter avyttra egna aktier behåller bolaget en god beredskap för framtida expansion. Avsikten är att 923.700 aktier skall återköpas i samband med stängning av det aktieswap-avtal som bolaget under hösten ingått med Handelsbanken. Se bolagets halvårsrapport. Stockholm den 17 december 2001 Lagercrantz Group AB (publ) Frågor kan ställas till VD Jan Friis, 08-700 66 73 eller vVD Per Ikov, 08-700 66 80 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01350/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/17/20011217BIT01350/bit0002.pdf

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar