Lagercrantz Group förvärvar Frontyard Communications och stärker därmed sin position inom området Digital Bildöverföring

Lagercrantz Group AB har ingått avtal med Frontyard AB:s konkursbo om förvärv av samtliga aktier i dotterbolaget Frontyard Communications AB. Förvärvet av Frontyard Communications görs inom satsningsområdet Digital Bildöverföring i Lagercrantz Group. Området bedöms visa en god tillväxt och är sedan den 1 oktober 2004 organiserat som ett affärsområde bestående av dotterbolagen STV Video Data och ISG Systems. STV Video Data är marknadsledare i Sverige inom försäljning av lösningar för videokonferens. Förvärvet av Frontyard Communications stärker Lagercrantz-koncernens position ytterligare inom detta område. Därutöver tillförs Lagercrantz Group s.k. operatörstjänster under det etablerade varumärket SmartMeeting. Förvärvet omfattar Frontyard Communications AB med dess dotterbolag i Norge och Danmark. Omsättningen under 2003 för Frontyard Communications-koncernen uppgick till 48 MSEK. Tillträde till aktierna i Frontyard Communications AB sker omedelbart. Förvärvet förväntas ha en positiv påverkan på Lagercrantz Groups resultat per aktie för innevarande räkenskapsår. Stockholm den 22 november 2004. Lagercrantz Group AB (publ) För ytterligare information kontakta: Per Ikov, CEO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70. Niklas Enmark, CFO, Lagercrantz Group AB, tel +46 8 700 66 70.

Om oss

Lagercrantz Group erbjuder, inom väl definierade nischer och i partnerskap med kunder och producenter, produkter och lösningar inom elektronik och kommunikation som ökar kundernas konkurrenskraft.

Prenumerera

Dokument & länkar