EP Access: Lammhults Design Group - 2017 –  ett mellanår

Bolaget rapporterade in ett Q3 under vår förväntan. Det var framförallt segmentet  Public Interior-segmentet som inte levde upp till förväntningarna. Här var en bidragande orsak till den lägre försäljningen en försening hos en nyckelleverantör vilket skjuter intäkterna till Q4. Bolaget väljer att guida ned helåret 2017 och kallar det för ett "mellan år" vilket gör att vi justerar ned våra estimat men vi lyfter blicken och tror på ett starkt 2018 och 2019 då vi ser en fortsatt stark byggtrend på Lammhults nyckelmarknader.

Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/2017-ett-mellanar-2/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se

Om oss

Lammhults Design Group skapar positiva upplevelser genom moderna inredningar för en global publik. Kundinsikt, innovation, design management, hållbarhet och starka varumärken är grunden i vår verksamhet. Vi utvecklar produkter med flera av marknadens främsta formgivare. www.lammhultsdesigngroup.com

Prenumerera