Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001

Delårsrapport för perioden 1 januari - 30 september 2001 Rörelseresultatet de första nio månaderna 2001 för Landshypotek AB med dotterbolag uppgick till 193,8 (192,2) Mkr. Vid periodens slut var kapitaltäckningen i företagsgruppen 12,10 (12,56) procent. Koncernens utlåning uppgick vid periodens slut till 33.210,2 Mkr, en ökning med 1.260,0 Mkr från årets början. Kreditförlusterna år fortsatt låga. Oreglerade fordringar uppgick till 314,8 (359,9) Mkr och problemkrediter till 27,9 (37,9) Mkr. - Genom en kreditgivning som inneburit låga kreditförluster och få problemkrediter kan Landshypotek fortsätta erbjuda medlemmar och kunder låga räntekostnader och en god återbäring. Den stabila resultatutvecklingen tryggas också av en fortsatt hög kreditefterfrågan, säger Kjell Stillman, VD i Landshypotek. Fullständig delårsrapport kan beställas på telefon 08-459 04 00 alternativt info@landshypotek.se. För närmare information, kontakta Kjell Stillman, VD Landshypotek AB, tel. 08-459 04 01. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00420/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/15/20011115BIT00420/bit0001.pdf

Om oss

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för betydelsen för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av de 38 000 jord- och skogsbrukskunderna organiserade i en ekonomisk förening och har drygt 190 medarbetare på 19 orter i Sverige. www.landshypotek.se

Prenumerera

Dokument & länkar