Investeringsviljan hos de svenska lantbrukarna är den högsta på sex år

Report this content

Om lönsamheten i företaget ökade skulle 8 av 10 lantbrukare i Sverige främst lägga pengarna på underhåll av gården och allmänna investeringar i verksamheten. Andelen som vill satsa på utveckling av gården och verksamheten vid ett överskott är den högsta på sex år. Det visar en Landja-undersökning gjord på uppdrag av Landshypotek Bank.

Som lantbrukare finns det ständigt saker att förbättra med verksamheten och många ser livet som lantbrukare som en livsstil och har en stark känsla för sin gård. Enligt en Landja-undersökning, gjord på uppdrag av Landshypotek Bank, önskar 8 av 10 lantbrukare att de kunde rusta upp byggnader och maskiner på gården, samt investera allmänt i verksamheten om man hade en bättre lönsamhet.

Det lantbrukarna verkar har minst intresse av vid ökad lönsamhet är att anställa eller att lägga pengar på privat konsumtion.

– Jord- och skogsbrukare har en stark känsla för den egna verksamheten och vill ständigt förbättra den. Här finns ständigt en potentiell utvecklingskraft och en grund för att både bygga starkare företag och ett bättre och mer hållbart Sverige, säger Johan Asklund, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.

Andelen som vill satsa på utveckling av gården och verksamheten vid ökad lönsamhet är den högsta på sex år.  År 2016 var det 26 procent som sa att de skulle investera i verksamheten om lönsamheten förbättrades till skillnad mot 36 procent som svarar samma sak 2017. Det är en markant skillnad från tidigare år. Landshypotek Bank har ställt frågan varje år sedan 2012.

– Det märks en framtidstro inom svenskt jord- och skogsbruk. Att allt fler säger sig vilja investera i gården och verksamheten vid ett överskott bekräftar den framtidstron, säger Johan Asklund.

Undersökningen visar även att de gårdarna med störst arealer (9 procent) och de med flest djur (16 procent) är den gruppen som är mest intresserade av att utveckla verksamheten genom att anställa. Samma kategorier är också mer benägna att amortera på lån jämfört med genomsnittet. Lantbrukare i åldern 41-55 år är också mer amorteringsbenägna än snittet.

Undersökningen:

Om lönsamheten i företaget förbättrades, vad skulle då vara viktigast för dig att använda ett överskott till?

Investera i verksamheten allmänt 36%
Underhålla/reparera byggnader, mask, inv 44%
Amortera lån 26%
Spara 14%
Anställa heltid/deltid 4%
Privat kons 4%
Annat 2%

Undersökningen har genomförts under perioden 13 oktober-5 december 2017, med 445 svarande. Urvalet är slumpmässigt draget från SCB:s jordbruksregister över företag med mer än 10 ha åker.

För ytterligare information:
Sofie Essayh, kommunikatör och presskontakt Landshypotek Bank, 070-285 13 63

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Jord- och skogsbrukare har en stark känsla för den egna verksamheten och vill ständigt förbättra den.
Johan Asklund, Företagsmarknadschef på Landshypotek Bank.