Landshypoteks första kvartal visar fortsatt positiv utveckling

Landshypoteks första kvartal visar fortsatt positiv utveckling Lånerörelsen Första kvartalet har karaktäriserats av en fortsatt mycket god låneefterfrågan. Landshypotekskoncernen ökade sin utlåning med 577,4 Mkr. Lånestocken uppgår därmed till 30.834,1 Mkr. Kreditförlusterna är fortsatt låga. Kapitaltäckning och resultat Kapitaltäckningen uppgick till 12,77 procent (13,32 f.å.) och räntenettot 84,9 Mkr (89,8 f.å.) Koncernens rörelseresultat uppgår till 55,5 Mkr (55,2 f.å.). - Låga räntor tillsammans med återbäringen gör att vi kan erbjuda våra medlemmar fortsatta fördelaktiga lån. Marknadens vilja att investera tack vare ett gott ränteläge, har bidragit till vidare god utveckling under årets första kvartal, framhåller VD Ulf Fredrikson. Vid dagens föreningsstämma fastställdes 1999 års återbäring för Landshypotek ekonomisk förenings medlemmar till 163,0 Mkr motsvarande 9,1 procent på återbäringsberättigad ränta. Ränta på ordinarie insatsbelopp uppgår till 20,2 Mkr, vilket motsvarar 3,25 procent. Landshypotek har i dag 70.000 medlemmar. Landshypoteks andel av lantbrukets bottenlånemarknad utgör ca 60 procent. För närmare information, kontakta Landshypotek VD Ulf Fredrikson Box 140 92 104 41 STOCKHOLM Tel. 08/459 04 00 Fax 08/459 04 21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00960/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/17/20000517BIT00960/bit0002.pdf

Om oss

Landshypotek Bank grundades 1836 och är till utlåningen en av de tio största bankerna i Sverige. Banken räknas vara av systemvikt för jord- och skogsbruksnäringen. Historiskt lånar kunderna till jord och skog men banken växer nu även inom bolån till hus samt sparande. Landshypotek Bank ägs av cirka 38 000 jord- och skogsbrukskunder organiserade i en ekonomisk förening och har närmare 200 medarbetare på orter över hela landet.

Prenumerera

Dokument & länkar