Flyktingmottagandet under andra världskriget

En viktig del i Landskrona museums arbete är dokumentationen av samtiden, såväl som olika skeenden i historien. Nu efterlyser man material med koppling till flyktingmottagandet i staden under andra världskriget.

Landskrona tog ett stort ansvar i flyktingmottagandet under andra världskriget. Bl.a. skickades samtliga illegala flyktingar söder om Stockholm till Citadellet, medan många av de flyktingar som kom via Danmark övernattade på Ven. Dessutom mottog staden många av de flyktingar som efter krigsslutet kom med de vita bussarna.”, säger Mattias Larsson, antikvarie på Landskrona museum. 

Mattias fortsätter: ”just nu genomför vi en rad djupintervjuer, och med en förhoppnings om en framtida utställning på ämnet vill vi också efterforska möjligheterna att ta kopior på material. Allting är av intresse, och det kan handla om allt från foton och filmer till kläder och brev.”

Kanske har du sådant material eller vet var det kan tänkas finnas? Välkomna att ta kontakt med Landskrona museum!

Mattias Larsson
Antikvarie
Landskrona museum/Fritids- och kulturförvaltningen
Landskrona stad
0418 47 48 59 
mattias.larsson@landskrona.se

Landskrona mitt i Öresundsregionen är en växande stad med drygt 43 000 invånare. Inom mindre än en timmes restid når man ett område med 3,6 miljoner invånare och den internationella flygplatsen Kastrup i Köpenhamn. Tågförbindelserna är täta till Lund, Malmö, Helsingborg och Köpenhamn.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

”just nu genomför vi en rad djupintervjuer, och med en förhoppnings om en framtida utställning på ämnet vill vi också efterforska möjligheterna att ta kopior på material. Allting är av intresse, och det kan handla om allt från foton och filmer till kläder och brev.”
Mattias Larsson