Kampanjdag för äldres säkerhet

Den 1 oktober är det FN:s internationella äldredag. Denna dag uppmärksammas över hela Sverige med kampanjerna Peppar peppar… och Aktiv mot brand för att öka säkerheten bland landets seniorer. I Landskrona kommer PRO att dela ut informationsmaterial till sina medlemmar och räddningstjänsten kommer att besöka Fröjdenborgs dagcentral för att informera om brandsäkerhet.

Räddningstjänsten kommer att besöka Fröjdenborgs dagcentral i Landskrona den 1 oktober klockan 14.00.

-          Vi vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor, säger Hanna Johansson, brandingenjör på räddningstjänsten i Landskrona

Fokus för kampanjerna är att minska fallolyckor och bränder. Kampanjen ”Peppar peppar…” leds nationellt av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, med en rad lokala samarbetspartners runt om i hela Sverige.

Varje år skadas närmare 115 000 seniorer (från 65 år och uppåt) i Sverige så allvarligt att de måste uppsöka akutsjukvård. Av dessa olyckor sker mer än hälften, drygt 66 000 genom olyckor i den ordinarie bostaden och ytterligare 15 000 genom olyckor i särskilda boenden. Målet med ”Peppar peppar…” är att genom information och upplysning minska antalet olyckor bland äldre i Sverige.

För mer information om de lokala aktiviteterna i Landskrona:
Hanna Johansson, räddningstjänsten, Brandingenjör
Tfn 0418-47 07 21

För mer information om

MSB:s kampanj ”Peppar peppar…”:
Inger Mörk, MSB, projektledare för ”Peppar peppar…”
Tfn 0768 20 20 22

Statistik:
Jan Schyllander, MSB, utredare
Tfn 0706 16 19 70

Mer information om kampanjen finner du på MSB:s webbplats:

www.msb.se/pepparpeppar och www.msb.se/aktivmotbrand

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Vi vill synliggöra de risker som äldre personer utsätts för dagligen, och vilka åtgärder man ska vidta för att undvika olyckor
Hanna Johansson, brandingenjör