Landskrona Foto Festival växer

Intresset för Landskrona Foto Festival har överträffat alla förväntningar. Den första upplagan 2013 möttes av positiv förvåning, men också av önskningar från många håll att vilja se mer. Årets festival, som ägde rum i slutet av augusti, var i den centrala utställningen uppbyggd kring de internationellt erkända fotograferna Nan Goldin, Bertien van Manen, Eva Klasson och Rinko Kawauchi. Besökarantalet var så stort att festivalledningen nu bestämt att 2015 års festival utvidgas till att omspänna två helger. Invigningen blir på kvällen den 20:e augusti och festivalen avslutas efter 10 dagar den 30:e augusti.

Festivalens konstnärlige ledare Thomas H Johnsson bjöd i år in JH Engström som gästkurator. Samarbetet föll så väl ut att samarbetet inför 2015 fördjupas så att de båda fotograferna utgör ett gemensamt konstnärligt ledningsteam.

- Under en festivals uppstart är det nödvändigt med kontinuitet. Den energi vi känner efter förra årets festival vill vi tillsammans följa upp och därmed ta Landskrona Foto Festival ett steg vidare. Samtidigt som det är viktigt att avsändaren är tydlig för att skapa en trovärdig och sammanhållen festival, säger Thomas H Johnsson.

- Frågeställningen om det dokumentära kontra fiktionen (och tvärtom) är mer aktuell än någonsin. Och outtömlig. Denna utgångspunkt kommer att vara tydligt närvarande under vårt arbete. Jean-Luc Godards klassiska citat sammanfattar riktningen av 2015 års festival: “If you want to make a documentary you should automatically go to the fiction, and if you want to nourish your fiction you have to come back to reality”, avslutar Thomas.

Landskrona Foto Festival är en intimt sammanhållen festival i stadens vackra centrum där befintliga kulturinstitutioner, tillgängliga butikslokaler och det offentliga rummet utgör en variationsrik arena för utmanande och tankeväckande fotografi.

- Genom att utvidga festivalen till 10 dagar skapar vi möjlighet för fler besökare att ta del av festivalen, att inte känna sig tvungna att stressa igenom hela utbudet under bara en dag, säger Göran Nyström, som från årsskiftet blir verksamhetsledare för Landskrona Foto.

Kontakt
Thomas H Johnsson 
Konstnärlig ledare
0739-15 30 35
@LaFotoFestival 
facebook.com/LandskronaFotofestival

Göran Nyström
Verksamhetsledare
0709-47 05 82
@Fotostad

Landskrona Foto är i sin helhet en seriös satsning av Landskrona stad att skapa ett nytt centrum i Sverige för den fotografiska bilden, baserat såväl på utställningsverksamhet som forskning. Sveriges första fotohistoriska museum av rang ingår i projektet.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Genom att utvidga festivalen till 10 dagar skapar vi möjlighet för fler besökare att ta del av festivalen, att inte känna sig tvungna att stressa igenom hela utbudet under bara en dag.
Göran Nyström, som från årsskiftet blir verksamhetsledare för Landskrona Foto.