Landskrona stad och Serneke planerar att förlänga avsiktsförklaring för Karlslund

Report this content

Bygg- och projektutvecklingsföretaget Serneke och Landskrona stad har för avsikt att fördjupa sina diskussioner kring området Karlslund. Den 22 mars behandlas ärendet på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Planen är att den gällande avsiktsförklaringen förlängs till den 31 december 2018. Fram till dess ska Serneke och Landskrona stad fortsätta att undersöka förutsättningarna för att Serneke ska kunna köpa mark i Karlslund och skapa ett sammanhållet centrum för idrott, hälsa och rekreation.

– Vi har en tät och positiv dialog med Serneke och en klar inriktning på hur vi ska arbeta vidare, men behöver några månader till på oss för att kunna ta fram ett avtal, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona stad.

Sernekes planer handlar om att utveckla Karlslund med både bostäder, skola och nya idrotts- och rekreationsanläggningar. På samma område finns planer för ett idrottscentrum, där olika sporter kan utövas under ett och samma tak. Ishall, fotbollshall, sim- och äventyrsbad, hotell, multihallar för olika sporter samt gym är tänkt att rymmas i centret.

I Sernekes planer för Karlslund finns också en skola med idrottsinriktning samt bostäder, i första hand ägande- eller bostadsrätter, som skulle komplettera de bostäder som i dag finns på området.

– Det här känns riktigt bra! Här har vi möjlighet att skapa en riktigt bra anläggning som kommer att attrahera besökare från hela Öresundsregionen. Tillsammans med en satsning på bostäder kommer det att lyfta hela området, säger Jonas Håkansson, regionchef på Serneke Projektutveckling.  

Förlängningen av avsiktsförklaringen ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 22 mars, därefter i kommunstyrelsens sammanträde den 5 april.

För mer information:
Christian Alexandersson, stadsdirektör, Landskrona stad, 070-253 83 00

Jonas Håkansson, regionchef Serneke Projektutveckling, 073-976 94 57
jonas.hakansson@serneke.se 

Joakim Ahlin, vd Landskrona stadsutveckling och projektledare för utvecklingen av Karlslund, 070-881 16 00, joakim@lautveckling.se 

Landskrona, med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen, är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram i en stad med rikt kulturliv och en levande stadskärna. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. Köpenhamn nås på bara en timme.

Prenumerera