Nästa steg i Landskronas utveckling: ett samlat grepp om Karlslundsområdet

I april 2015 antog Kommunstyrelsen utvecklingsprogrammet ”Landskrona på väg mot 2020”. I denna pekas Karlsundsområdet ut som ett av de viktigare utvecklingsområdena för boende, fritid och rekreation i kommunen. Området ska utvecklas till ett modernt fritids- och rekreationsområde och därmed ges ökad attraktionskraft för boende.

Ökad tillgänglighet med ny väg

I enlighet med den fördjupade översiktsplanen, som antogs 2014-06-18, och de möjligheter som öppnas efter att Gullstrandsskolan rivs, planeras det för en väg genom området. Vägen skall öppna Karlslundsområdet och binda samman området med stadens centrum i söder och koppla samman det med Helsingborgsvägen i nordväst.

-          I drygt två år har arbetet med uppfräschningen av Centrum och Öster pågått. Nu har turen kommit till Karlslund, som vi ser som nästa steg i Landskronas utveckling. Tillsammans med fastighetsägarna i Karlslund tar vi nu ett samlat grepp för utvecklingen i området. Startskottet blir den nya vägdragningen som ska göra Karlslunds fritidsområde mer tillgängligt och koppla samman stadsdelen med resten av staden, säger Torkild Strandberg, Kommunstyrelsens ordförande.

-          Den nya vägen kommer att göra Karlslund mer öppet och tillgängligt än vad det är idag. Det ger helt andra möjligheter för områdets utveckling. Den kommer att göra att alla de kvaliteter som finns här redan idag - som parken, ishallen, fotbollsarenan, idrottshallen, ridklubben, simhallen och djurparken -  blir mer tillgängliga för fler, säger Kenneth Håkansson ordförande i AB Landskronahem.

Genomgripande utveckling för ökad status
I området väster om den nya vägen förbereds en genomgripande upprustning, med fler aktiviteter för fritid och spontanidrott. Öster och norr om den nya vägen öppnas nya möjligheter för utveckling av nya bostäder och fler upplåtelseformer. Skisser visar på möjlighet till mellan 900 – 1200 nya bostäder av den typ av bostäder som området saknar idag, företrädesvis villor och radhus med bostadsrätt eller äganderätt.  

Fastighetsägarna är också beredda att ta ett större grepp för upprustning av befintliga hus och bostäder och att se över hur förutsättningarna för det lokala centrat kan utvecklas. Planuppdraget för den nya vägen är startskottet för omstrukturering och fysiska förändring av hela Karlslundsområdet.

De fysiska förändringarna kommer att bli genomgripande och skapa möjligheter till att förändra områdets sociala status. Redan till sommaren hoppas fastighetsägarna kunna presentera sin syn på de möjligheter som de ser att området har.

Torkild Strandberg, kommunstyrelseordförande
Tel. 0709 47 02 60

Kenneth Håkansson, ordförande AB Landskronahem
Tel. 0705 94 48 84

Anna Thott, stadsbyggnadschef Landskrona stad
Tel. 0733 47 35 89

Helena Fremle, VD AB Landskronahem
Tel. 0705 22 57 27

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den vackra anrika staden med rikt kulturliv och levande stadskärna sjuder av aktivitet. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg och på mindre än 60 minuter är du i Köpenhamn.

Taggar:

Om oss

Landskrona med sitt attraktiva läge mitt i Öresundsregionen är på frammarsch. Fler företag väljer att etablera sig just här. Nya områden med havsnära boende växer fram och den anrika staden har ett rikt kulturliv. På mindre än 30 minuter kan du nå Landskrona med tåg från Malmö, Lund och Helsingborg. På en timme tar du dig från Köpenhamn till Landskrona.

Prenumerera

Media

Media

Citat

I drygt två år har arbetet med uppfräschningen av Centrum och Öster pågått. Nu har turen kommit till Karlslund, som vi ser som nästa steg i Landskronas utveckling.
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, Landskrona stad