Jämtlands län hårt drabbat av skador från vind, vatten och eld

Report this content

Naturskador, skador som är väderrelaterade, drabbar Jämtlands län hårdare än andra län. Under en tioårsperiod står naturskador för närmare 18 procent av kostnaden för samtliga skador hos Länsförsäkringar Jämtland. Att jämföra med till exempel Stockholms län där naturskadorna står för knappt 6 procent av skadekostnaderna.

Att Jämtlands län drabbas hårdare beror på att skogsbruket är en stark näring med mycket skog, både när det gäller yta och volym. Stormar och bränder får helt enkelt större påverkan. Naturskador kommer sannolikt inte att bli mindre utan öka på grund av att klimatet förändras.
– Klimatförändringarna påverkar och kommer att i ännu högre utsträckning påverka hela landet.  För oss kommer det ställa särskilda krav som är ett skogslän, säger Anders Dahlén Naturskadesamordnare på Länsförsäkringar Jämtland.

Enligt en kartläggning från Länsförsäkringar har naturskadekostnaderna 2010 till 2020 för Länsförsäkringar Jämtland varit högre än intäkterna från försäkringspremier. Större naturrelaterade skador här i Jämtland gör inte att försäkringarna blir dyrare. Genom ett globalt system av att försäkra försäkringar sprids kostnaden vid större händelser.

Däremot kan ökade skador på grund av vatten, eld och vind globalt på sikt också påverka försäkringspremien.
– Den stora frågan för oss och FN:s klimatpanel är förstås vad man ur ett globalt perspektiv gör åt klimatförändringarna. Ur ett lokalt perspektiv måste vi som försäkringsbolag och våra kunder planera för hur vi hanterar ett mer extremt väder,säger Anders Dahlén.

Inom Länsförsäkringars forskningsfond pågår också ett projekt där man tittar på olika sätt att göra skogen mer robust.
– Vi tror tyvärr att låsta väderlägen och mer extrema ytterligheter är här för att stanna.  Som försäkringbolag är det naturligtvis viktigt för oss att på olika sätt informera skogsägarna så de kan fatta bra beslut för ett hållbart skogsbruk med en hållbar ekonomi, säger Anders Dahlén.

 

Fakta naturskador:
Naturskador är väderrelaterade skador där storm till antal står ungefär för 70 procent av skadorna. Men naturskador innefattar också skador från snö, vatten, brand och åska. Skador från åska har ökat de senaste åren i takt med att hushållen har fler apparater med mer känslig teknik. Källa: Länsförsäkringar och Svensk Försäkring.

Fakta skogsförsäkring:
Länsförsäkringar Jämtland försäkrar idag 1 000 000 hektar skog för ett samlat värde av ungefär 30 miljarder kronor. Större naturrelaterade skador påverkar inte initialt försäkringspremien. Genom att försäkra försäkringar sprids kostnaden vid större händelser. Men det kan också innebära att de så kallade återförsäkringarna blir dyrare vid till exempel skogsbränder i USA och det kan i sin tur påverka försäkringspremien i Sverige och Jämtlands län.

 

För mer information, kontakta gärna:
Anders Dahlén, Naturskadesamordnare , Länsförsäkringar Jämtland
063-19 34 23, anders.dahlen@lfz.se

Presskontakt
Krister Holm, Länsförsäkringar Jämtland
070 – 227 59 94, krister.holm@lfz.se

Anders Dahlén, Naturskadesamordnare , Länsförsäkringar Jämtland
063-19 34 23, anders.dahlen@lfz.se

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtlands län men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Tillsammans med andra länsbolag äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans ger vi våra kunder ett helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media