Länsförsäkringar Jämtland rustar för framtidens arbetsliv

Report this content

Pandemin har vänt upp och ner på arbetslivet. Distansarbete har gått från att vara en perifer trend till att vara en ny verklighet. Redan för tre år sedan inledde Länsförsäkringar Jämtland ett arbete med att förändra både arbetsplats och arbetssätt och nu är ombyggnationen av det välkända kontoret i Östersund klar. Rustad för en framtid som redan är här.

Förändringen av arbetsplatsen har sin grund i både en förändrad marknad och ett förändrat arbetsliv. Arbetstagare ställer andra och högre krav på sin arbetsgivare och kunderna är mer flexibla och kräver samma flexibilitet av de som levererar tjänster och produkter.
– Bank- och försäkringsbranschen har en tradition av viss stelbenthet både på insidan och utsidan. Vi förstod att det behövdes förändras för att vi ska fortsätta vara relevanta för både kunder och våra medarbetare, säger Tomas Eriksson vd på Länsförsäkringar Jämtland.

Länsförsäkringar Jämtland flyttade in i den välkända ”glaskuben” vid Stortorget 2008. Som en del i förändringsarbetet har också den fysiska arbetsplatsen gjorts om för att stödja ett mer flexibelt och effektivare arbetssätt. Bedömningen är att kontoret fortfarande har en viktig roll att spela men att den rollen har förändrats. Nya mötesytor, ny teknik är några av de delar som ska stödja ett det nya arbetssättet.
– Det våra kunder i första hand märker är troligtvis lokalernas utseende när man besöker oss. På sikt kommer den här förändringen märkas på andra sätt. Till exempel kan det handla om en snabbare och smidigare kontakt i ett skadeärende, säger Tomas Eriksson.

Angela Murén har jobbat som intern projektledare och ser en stark arbetslivsutveckling i Jämtland och Härjedalen. Något som framväxten av företagshubbar och kunskapsföretaget The Remote Lab visar. Arbetstagare väljer i högre grad en arbetsplats som ger förutsättningar för livet utanför arbetet. Var man utför arbetet minskar i betydelse.
– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs. Vill vi behålla kompetens och attrahera ny kompetens är det absolut nödvändigt att som arbetsgivare ge bättre möjligheter och förutsättningar för livet med familj, fritidsambitioner och annat. Det traditionella åtta till fem kanske räcker idag men kommer inte göra det i morgon, säger Angela Murén.

Men behövs verkligen kontoret om vi jobbar på distans?
– Pandemin har visat två saker. Det första är att vi klarar av vårt arbete bra och ibland bättre på distans. Det andra är att distansarbete långt ifrån saknar utmaningar. Vi längtar efter och behöver träffas för kreativitet och engagemang. Men vi vill kunna välja, säger Angela Murén.

 

Fakta ”glaskuben”
Det välkända landmärket byggdes 2008 och samma år flyttade Länsförsäkringar Jämtland in. September 2020 påbörjades ombyggnationen av kontorsytan på drygt 2 000 kvadratmeter. Ombyggnationen är en del av ett förändrat arbetssätt och en arbetsplatsutveckling. Tills vidare är kundentrén stängd på grund av pandemin. 

Fakta arbetslivets förändring

  • Innan pandemin ansåg 89,6% av arbetstagare att det är viktigt att ha möjlighet att arbeta på distans. 71,8% skulle välja bort en arbetsgivare om inte möjligheten till distansarbete fanns.
    Svenskarnas inställning till distansarbete, Svenska nomader och Wise Group, februari 2020
  • 96% av arbetstagarna i studien vill fortsätta att arbeta på distans mer eller mindre efter pandemin. Attityder i en ny tid, The Remote Lab, oktober 2020
  • 75% upplever att de är lika eller mer produktiva när de arbetar på distans och 77% uppger att de skulle bli mer lyckliga om de fick arbeta på distans efter pandemin är över. Medarbetare värderar generellt flexibilitet i arbetet högre än lön.
    State of Remote Work, Owllabs, 2020

Studierna är gjorda nationellt och internationellt. Resultaten är genomsnittligt men skiljer sig åt mellan ålder, geografi och bransch. Alla studier ovan och andra studier pekar på en stor förändring i arbetslivet och av arbetstagarnas attityd där flexibilitet värdesätts mer.

Har du frågor om:

Länsförsäkringar Jämtlands övergripande strategi, marknad och kunder
Tomas Eriksson, vd Länsförsäkringar Jämtland
tomas.eriksson@lfz.se
063 – 19 33 10

Ombyggnationen av kontoret vid Stortorget
Sofie Bakkman, verksamhetsutvecklare och ansvarig för ombyggnationen
sofie.bakkman@lfz.se
063 – 19 33 96

Den interna förändringsprocessen mot ett nytt arbetssätt
Angela Murén, projektledare styrning och ledning
angela.muren@lfz.se
063 – 19 33 69

Förändringar i arbetslivet och Länsförsäkringar Jämtland som arbetsgivare
Per Ödmark, HR- och kommunikationschef
per.odmark@lfz.se
063 – 19 34 69

Pressansvarig
Krister Holm

krister.holm@lfz.se
070 - 227 59 94

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar