Rekordår för Länsförsäkringar Jämtland

Report this content

Länsförsäkringar Jämtland gör ett historiskt bra resultat för året 2021. Fler kunder kombinerat med en stark avkastning på kapital och frånvaron av större skador ger bolaget ett av de bästa resultaten någonsin sedan starten 1848.

2021 saknade inte utmaningar. Pandemin var tongivande och längre perioder under året har kunder inte haft möjlighet att besöka Länsförsäkringar Jämtland på grund av restriktioner. Samtidigt har ett stort förändringsarbete pågått för hela bolaget och medarbetarna i Östersund började året på ett provisoriskt kontor innan flytten till det ombyggda kontoret vid Stortorget i Östersund.
– Som VD kan jag inte vara mer stolt. Våra medarbetare här i Jämtland och Härjedalen har på ett fantastiskt sätt navigerat under ibland svåra förutsättningar. Vi har varit tvungna att agera både flexibelt och snabbfotat och jag tycker resultatet visar att vi lyckats mer än väl, säger Tomas Eriksson VD på Länsförsäkringar Jämtland.

Resultatet för 2021 blev 350 miljoner där en stor del kan tillskrivas värdeökningar på Länsförsäkringar Jämtlands investerade kapital men även fler kunder till både försäkring och bank har bidragit till resultatet.
– Det förvaltade kapitalet är våra reserver. Vi ska klara tuffare tider och till exempel stora skador som skogsbränder och översvämningar, säger Tomas Eriksson.

Att vara en aktiv del i länets utveckling ligger djupt rotat i både bolagsformen och kulturen. Som kundägt bolag med geografisk begränsning till Jämtland och Härjedalen är länets utveckling också en del av uppdraget förutom bank, försäkring och pension. Varje år sponsrar Länsförsäkringar Jämtland till exempel en mängd olika idrottsföreningar och annat som stärker länet och människorna i det. Till största del utgår samhällsengagemanget från de globala målen för en hållbar utveckling.
– På grund av att vi inte är ett aktiebolag har vi större möjligheter att bidra till länets utveckling. De flesta känner till att vi sponsrar idrottsföreningar men vårt engagemang i länet är betydligt bredare än så. Miljö, integration, tillväxt och mycket annat är delar där vi på ett eller annat sätt är med och stöttar. Ett starkt Länsförsäkringar Jämtland är också bra för länet, säger Tomas Eriksson.

Framåt finns nya utmaningar och möjligheter för både Länsförsäkringar Jämtland och länet. Ett förändrat klimat påverkar förutsättningarna för alla i Jämtland och Härjedalen. Hur och var bygger vi hus när vi kan få översvämningar i januari, fler stormar och bränder är några av utmaningarna som påverkar både individer, företag och den som försäkrar.  Utvecklingen mot det distansoberoende och mer flexibla arbetslivet är däremot mer en möjlighet än utmaning.
– För vår del ska vi fortsätta jobba för att vara den bästa arbetsgivaren i länet. Vi ska ha ett arbetsliv som fungerar med hämtningar på förskolan och livets förutsättningar. Den här utvecklingen är viktig för oss och för hela länet. Det gör det lättare att bo och leva i Jämtlands län och stärker vår gemensamma konkurrenskraft, säger Tomas Eriksson.

Fakta Länsförsäkringar Jämtlands resultat 2021

  • 17 200 reglerade skador.
  • 4 200 nya försäkringskunder.
  • 35,3 miljoner i försäkringsresultat. Försäkringspremier minus utbetalningar för skador.
  • 10 miljarder i affärsvolym för bankdelen.
  • Rörelseresultat 350,3 miljoner.

Årsredovisningen publiceras i sin helhet 28 april på www.lfz.se

Har du frågor?
Tomas Eriksson, VD Länsförsäkringar Jämtland
063 – 19 33 10
tomas.eriksson@lfz.se

Krister Holm
Pressansvarig
krister.holm@lfz.se
070 - 227 59 94

Länsförsäkringar Jämtland är ett lokalt bank- och försäkringsbolag. Vi är också kundägda. Det innebär att våra förpliktelser i första hand är mot alla fantastiska människor som bor i Jämtland och Härjedalen men också skogen, fjällen och staden. Vår livsmiljö. Med de andra länsbolagen äger vi Länsförsäkringar AB och delar kända varumärken som Agria, Wasa Kredit och Länsförsäkringar Fastighetsförmedling. Tillsammans hjälper vi våra kunder med allt inom bank, försäkring och pension.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media