Översvämningsrisk för husägare när snösmältningen kommer igång

Efter en ovanligt snörik vinter kan ett väderomslag med varmare nätter snabbt ställa till med ordentliga problem för hus- och fastighetsägare i Västerbotten. Som villa-, fritidshus- och fastighetsägare bör du redan nu vidta åtgärder för att undvika och begränsa översvämnings- och vattenskador. 

När snö och is börjar smälta finns risk att smältvatten tar sig in i huset istället för att rinna bort i avloppsbrunnar, hängrännor och stuprör.

– För att undvika översvämning bör du som husägare se till att brunnar i källaringångar och på garagenedfarter inte är igensatta av skräp eller is. Här kan du behöva hacka bort is eller rensa bort skräp. Det samma gäller stuprören, som kan vara igensatta av höstlöv, snö och is. I äldre VA-system kan en källarbrunn vara ihopkopplad med dagvattensystemet, vilket gör att löv och skräp från stuprören begränsar kapaciteten i hela systemet, säger Håkan Pettersson, naturskadesamordnare hos Länsförsäkringar Västerbotten.

Skador som orsakas av att vatten tränger in i husgrunden är ett bekymmer. Många länsbor har i år stora snömassor runt husen och genom att skotta rent minskar risken för att smältande snö rinner in genom källarfönster och -dörrar eller kommer in via sprickor i grunden.

– Det gäller främst hus med källare, men även hus på gjuten platta och med torpargrund kan drabbas av vattenskador om grundvattennivåerna är höga och snösmältningen går fort. En bra dränering minskar risken, men det kan ändå tränga in vatten, säger Håkan Pettersson.

Om du bor i lägenhet är det lätt hänt att inte tänka på det man har i sitt källarförråd.

– Titta efter om du har något som kan förstöras vid en översvämning och flytta eller ställ det högt upp i förrådet, tipsar Håkan.

Sist men inte minst vill Håkan också slå ett slag för att hålla koll på vägtrummor. De kan sättas igen av skräp och is, med översvämning av vägar och vattenflöden som riskerar att söka sig ”fel” väg som följd.

FAKTA:

Så undviker du skador av smältande snö och is

 • Skotta bort snö från marken närmast huset så minskar du risken för fuktskador i grund och källare
 • Rensa hängrännor och stuprör från is, löv eller annat skräp och se till att brunnar inte är igensatta eller igenisade
 • Undvik att förvara saker direkt på golvet i källaren, en meter upp är en bra tumregel.
 • Ta bort sådant som riskerar att skadas vid översvämning från källaren
 • Installera gärna backspärr på golvbrunnen i källaren, som gör att vatten inte kan tränga upp.

Om det finns risk för översvämning eller om skadan redan skett, tänk på det här:

 • Om vattnet kommer via markytan, gräv ett dike
 • Bygg upp hinder av sandsäckar, brädor eller murblock
 • Täta öppningar och otätheter mot inkommande vatten
 • Pumpa eller ös ut vatten så fort som möjligt
 • Om vattnet kommer via avloppet, täta golvbrunnarna genom att lägga en filt och en rejäl tyngd ovanpå
 • Bryt all elektrisk ström i de översvämmade lokalerna
 • Kontakta Räddningstjänsten om läget blir för besvärligt.

Om du har frågor, kontakta gärna:

Håkan Pettersson, naturskadesamordnare Länsförsäkringar Västerbotten, 090-10 91 46, eller hakan.pettersson@LFvasterbotten.se

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vår filosofi är enkel – vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomisk service med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele, vi har 140 000 kunder och nära 200 medarbetare. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.

Om oss

Närhet skapar trygghet. Länsförsäkringar Västerbotten är ett lokalt och kundägt bolag med Västerbotten som enda marknad. Vår filosofi är enkel – vi ägs av våra kunder och vi vill finnas nära dem och förstå deras behov. Vi erbjuder ekonomisk service med tjänster kring bank, försäkring och fastighetsförmedling under ett och samma tak. Våra kontor finns i Umeå, Skellefteå och Lycksele, vi har 140 000 kunder och nära 200 medarbetare. Tillsammans med våra kollegor i de övriga 22 länsförsäkringsbolagen bildar vi en rikstäckande bolagsgrupp med ett av Sveriges starkaste varumärken.

Prenumerera

Media

Media