RUT och ROT - skillnad på avdrag mellan kommunerna i Västernorrland

I överenskommelse mellan S, MP, C och L ligger bland annat förslaget att taket för RUT-tjänster ska trefaldigas från dagens 25 000 kronor till 75 000 kronor. Totalt gjordes RUT- och ROT- avdrag på drygt 14, 4 miljarder kronor under 2018. I snitt gjorde varje person avdrag för 7 363 kronor men beloppet skiljer sig åt mellan länen och mellan kommuner i Västernorrland. Det visar en genomgång som Länsförsäkringar har gjort med hjälp av statistik från Skatteverket. Ta även del av tre tips för årets ROT-och RUT-avdrag och vad det är du kan dra av för.

ROT- och RUT-avdraget är populära och 2018 utnyttjade 966 211 personer RUT-avdraget och 991 454 personer ROT-avdraget. Men hur mycket man utnyttjar tjänsterna skiljer sig åt beroende på i vilket län man bor i. I Stockholm drar varje RUT-användare i genomsnitt av 7 055 kronor medan de som bor i Västernorrland drar av 3 573 kronor. Motsvarande siffra för ROT- är att Södermanland toppar med 11 559 kronor och Skåne ligger längst ned på listan med 7 301 kronor per person. I Västernorrland drar man i snitt av 8 226 kronor.

Inom länet ligger snittet på ROT-avdrag per tillfälle i topp i Sundsvalls kommun på 8730kr/tillfälle, följt av Ånge kommun på 7873 kr/tillfälle. RUT-avdragen är också Sundsvall i topp på 3990 kr/tillfälle följt av Kramfors kommun på 3687 kr/tillfälle.  

Det är såklart så att alla inte har råd att använda de här tjänsterna, men många kanske glömmer hur många olika typer av tjänster man faktiskt får dra av för, säger Svante Berggren, bankchef vid Länsförsäkringar Västernorrland.

– Rutavdraget är utvidgat till att gälla fler tjänster, såsom flytthjälp, sömnadstjänster och reparation av vitvaror. Det kan göra ofta återkommande tjänster i hushållet mindre kostsamma och många gånger tänker man inte på att den egna tiden också har ett värde. Kolla upp vilka tjänster som omfattas på Skatteverkets hemsida. Se länk nedan.

För rotavdraget finns det ett krav på att du ska äga bostaden där arbetet utförs. För RUT-avdraget finns inget sådant krav.

– Glöm inte att du exempelvis kan nyttja rutavdraget vid slutstädning av ett sommarhus som du hyr i sommar och att avdraget kan utnyttjas av två personer i ett hushåll. Idag visar statistiken nämligen att män gör mer rotavdrag och kvinnor mer rutavdrag. Kanske är det läge att utmana föreställningen om vem som ansvarar för vilka tjänster i hemmet, säger Svante Berggren.

3 tips till dig som vill använda RUT- och ROT-avdrag:

  • Avdraget matchas mot hur mycket skatt du betalar så var noga med att du betalat tillräckligt med skatt under året. Övriga avdrag, som t ex avdrag för resor till och från arbetet eller ränteavdrag påverkar också eftersom avdragsutrymmet minskar. Det finns en utmärkt räknesnurra på Skatteverkets hemsida för den som är osäker.

  • Rot- och rutavdraget räknas ihop och får för närvarande maximalt uppgå till 50 000 kr per person och år.  För personer över 65 år är rutavdraget 50 000 kr per person och år och för personer under 65 år 25 000 kr. Enligt gällande statsbudget föreslås taket för rutavdraget höjas men än så länge finns inga lagförslag eller tidplan för detta. Rut-avdraget är sedan tidigare utvidgat till att även omfatta flyttjänster, reparation och felsökning av vitvaror i hemmet, klädvård i hemmet och vissa IT-tjänster.

  • För att få utnyttja rotavdraget måste du äga bostaden eller fritidshuset där arbetet utförs, till skillnad från rutavdraget. Därmed går det också att använda rutavdraget även om du hyr en bostad under kortare tid.


För mer information om hur RUT-och ROT-avdraget fungerar och vad du får dra av för, besök Skatteverkets hemsida:

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete.4.2ef18e6a125660db8b080002674.html?q=rot+rut

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/skatter/rotochrutarbete/rotarbeten/rotarbetenismahus.4.2ef18e6a125660db8b080001478.html

För mer information, kontakta gärna:

Svante Berggren
Bankchef
Telefon: 0611-36 53 31
svante.berggren@lfy.se

Eva-Lotta Persson
Kommunikationschef              
Telefon: 060-19 85 17
Mobil: 070-275 66 34
eva-lotta.persson@lfy.se

Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokalt förankrade och självständiga länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner och företag. I över 170 år har vi verkat i Västernorrland. Vi ägs av våra kunder och finns där de finns. Du hittar våra kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. Med personlig service, kompetenta medarbetare och konkurrenskraftiga priser har vi under många år haft branschens mest nöjda kunder.

Om oss

Länsförsäkringar Västernorrland är ett av 23 lokalt förankrade och självständiga länsförsäkringsbolag. Vi erbjuder ett brett utbud av bank- och försäkringstjänster till privatpersoner och företag. I 175 år har vi verkat i Västernorrland. Vi ägs av våra kunder och finns där de finns. Du hittar våra kontor i Härnösand, Sundsvall, Örnsköldsvik, Kramfors och Sollefteå. Med personlig service, kompetenta medarbetare och konkurrenskraftiga priser har vi under många år haft branschens mest nöjda kunder.

Prenumerera

Media

Media