480 000 svenskar utan en enda krona på banken

Var femte svensk har inget eller mindre än 10 000 kronor sparat. 8 procent har inte en enda krona på banken. Samtidigt anser mer än hälften av befolkningen att staten gör för lite för att stimulera det privata sparandet och har önskemål om att sparande ska gynnas skattemässigt. Det visar en ny undersökning från Länsförsäkringar.

Hur mycket man har sparat varierar mycket beroende på inkomst och ålder. Många unga mellan 20 och 24 år saknar sparande helt och nästan fyra av tio i den här åldersgruppen har ingenting eller mindre än 10 000 kr sparat. Samtidigt är det inte bara de unga som saknar tillräckligt stor buffert. Även bland dem över 40 år så uppger nästan var femte att de har mindre än 10 000 kr sparat.

– En sparbuffert är viktig och nödvändig för alla. Alla kan drabbas av oförutsedda utgifter eller en period med lägre inkomster. Både en tandläkarräkning eller en trasig tvättmaskin kan orsaka problem. Mitt råd är att ha som mål att ha en buffert på åtminstone en till två månadslöner, säger Mats Wester, sparexpert på Länsförsäkringar. På ett vanligt sparkonto är pengarna tillgängliga och inte heller beroende av börsens utveckling.

Mer än fyra av fem månadssparar regelbundet och 16 procent uppger att de inte månadssparar alls. Mer än hälften av befolkningen har inte ändrat sitt sparande det senaste året och 16 procent har minskat sparandet. Den vanligaste anledningen till att man minskat sitt sparande är att man inte har råd, 45 procent, eller haft stora utgifter, 26 procent. Bland dem som uppger att de sparar mer nu än tidigare uppger endast 7 procent att de sätter av till kommande räntehöjningar.

På frågan om man tycker att sparkapitalet är tillräckligt stort svarar 67 procent att de vill spara mer och hälften av befolkningen anser att staten skattemässigt borde gynna det privata sparandet. Bara 13 procent anser att staten gör tillräckligt för att gynna det privata sparandet.

Att spara regelbundet är angeläget för att få en ekonomisk trygghet och en viktig del i en sund privatekonomi. Självklart ska nivån sättas utifrån de egna förutsättningarna men även mindre belopp blir stora pengar efter några år. Om staten skulle stimulera sparandet skattemässigt genom skatteavdrag för den enskilde skulle även de mest utsatta ha större möjligheter att månadsspara, säger Mats Wester.

På det sättet skulle man inte bara gynnas skattemässigt om man lånar pengar utan även om man sparar pengar, avslutar han.

Om undersökningen:
Undersökningen är genomförd utifrån ett representativt urval bland Sveriges befolkning i åldrarna 20-69 år. Totalt genomfördes 1 000 webbintervjuer under perioden 28 april till 3 maj av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Bakgrundfrågor var kön, ålder och inkomst.

Frågorna som ställdes var:

  • Hur mycket sparar du per månad idag, exklusive eventuellt månadssparande?
  • Har ditt sparande ändrats under senaste året?
  • Varför sparar du mer? Mindre?
  • Hur stort sparkapital har du idag exklusive det värde som finns i bostaden/bostäderna?
  • Tycker du att ditt sparkapital är tillräckligt stort?
  • Idag skattegynnas privat pensionssparande. Tycker du att staten skattemässigt också ska gynna annat privat eget sparande?
  • Tycker du att staten gör tillräckligt för att stimulera privat eget sparande?

För mer information, kontakta gärna:

Mats Wester, sparexpert, Länsförsäkringar

Telefon: 073-964 19 69

Länsförsäkringars pressjour, 08-588 418 50

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring och genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär.

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar