Aktiesparandet minskar när spararna söker säkerhet

Aktiesparandet minskar när spararna söker säkerhet Antalet svenskar som ska minska sitt sparande i aktier är större än antalet som ska öka det. Samtidigt ökar andelen som på sikt planerar att öka sitt sparande på bankkonto och i försäkringar. Det visar LänsSpar hösten 2001. Undersökningen är gjord efter terrorattacken i USA. Svenska folkets sparande i aktier kommer att minska framöver. Andelen som uppger att de det närmaste halvåret ska minska sitt sparande i aktier är större (12 procent), än andelen som säger att ska öka det (10 procent). Sparformen aktier har därmed gått från att ha det högsta sparindexet i den första LänsSpar (juni 2000) till att ha det lägsta i höstens undersökning (se diagram nedan). Utvecklingen för de säkrare sparformerna bankkonto och privata försäkringar är den motsatta. Från att ha haft lägst sparindex ligger de nu i topp. - Svenskarna planerar för säkrare sparande, vilket inte är förvånande med tanke på läget i omvärlden. Men vi har inte sett några panikförsäljningar, vilket vi tror är klokt. Vi tror att botten är nådd, men att vi får se fortsatt kraftiga kurssvängningar. I tider av ökad osäkerhet är det generellt klokt att öka sitt sparande, säger Peter Säll, vice VD division Liv. LänsSpar visar att det framför allt är svenskarnas sparplanerna för framtiden som förändrats jämfört med tidigare. I fråga om bästa sparform på fem års sikt har förtroendet för bankkonto och privata försäkringar ökat mest. Nedan följer några av de viktigaste resultatet i LänsSpar hösten 2001: · LänsSparindex sjönk till 112, jämfört med 123 i vårens LänsSpar. Minskningen är den största hittills och innebär att ökningstakten i sparandet sjunkit dramatiskt. Ett index över 100 visar dock att sparandet ökar i absoluta tal. · Sparandet på bankkonto ökade i 15 av 21 län. · Fonder är fortsatt landets populäraste sparform, men spararnas förtroende minskar. · Kemi och läkemedel är den bransch som flest svenskar tror att det är fördelaktigt att aktiespara i det närmaste halvåret. [REMOVED GRAPHICS] Undersökningen finns på www.lansforsakringar.se under pressrum. För ytterligare information kontakta: Peter Säll 08-588 409 15 Vice VD division Liv 070-228 87 68 peter.sall@lansforsakringar.se Mikael Östlund 08-588 410 94 Informationschef Länsförsäkringar 070-553 12 82 mikael.ostlund@lansforsakringar.se LänsSpar är en undersökning om svenskarnas sparande i dag och deras sparplaner för framtiden som görs på uppdrag av Länsförsäkringar. LänsSpar hösten 2001 är den fjärde i ordningen. Den första undersökningen presenterades i augusti 2000. Totalt har 10 400 slumpvis utvalda personer intervjuats. Undersökningen pågick under perioden 17 september till 11 oktober 2001. Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är dominerande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till cirka 28 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är cirka 8 procent. I Länsförsäkringar ingår även bank, kapitalförvaltningsbolag, livbolag, fondbolag samt Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om drygt 190 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2000 till drygt 19 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00980/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00980/bit0002.doc Bilaga http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00980/bit0003.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/20/20011119BIT00980/bit0004.pdf Bilaga

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.