Återvinningsförsäkring - vart tar alla bilar vägen?

Återvinningsförsäkring - vart tar alla bilar vägen? Länsförsäkringar bjuder in till ett seminarium om bilarna och miljön på Stockholms Bilsalong. Tid: Måndag 7 april, klockan 13.00-16.00. Plats: Stockholms Bilsalong. Stockholmsmässan. Lokal K12. Anmälan: lasse.bengtsson@lansforsakringar.se eller telefon 08-588 414 19. Bilindustrin, lagstiftarna och myndigheterna i både Sverige och Europa försöker nu påverka hur producentansvaret ska utformas. Bil-, finans- och försäkringsbranschen diskuterar olika förslag för att klara ett ökat individuellt producentansvar för att möta miljökraven både på den svenska och europeiska marknaden. Möt några av de intressenter som har en viktig roll i att utforma de nya riktlinjerna för ett individuellt producentansvar inom bilbranschen. Program: Samtalsledare: Ulf Wickbom. Producentansvar och försäkring: Anders Sverkman, VD Länsförsäkringar Miljö och Tomas Tengå, vice VD Länsförsäkringar Miljö. Individuellt producentansvar: Thomas Lindhqvist, Universitetslektor, Lunds Universitet. Lever Europas bilindustri upp till nya EU-lagstiftningen? Inger Shörling, EU-parlamentariker. Vilket ansvar har de svenska lagstiftarna och kan producenterna vara en förebild? Sinnika Bohlin, Riksdagsledamot och regeringens utredare om producentansvarsfrågan. En ny marknad för bilskrotarna: Henry Gustafsson, VD för Sveriges Bilskrotares Riksförbund. Vad är god redovisningssed och när gäller lagstiftningen om producentansvar? Rolf Rundfelt, KPMG. För ytterligare information kontakta: Mikael Östlund, Informationschef Länsförsäkringar 08-588 410 94 mikael.ostlund@lansforsakringar.se 070-553 12 82 Länsförsäkringar är med 24 självständiga länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB Sveriges enda kundägda och lokalt förankrade bank- och försäkringsgrupp. Länsförsäkringar har ett brett utbud av försäkringar och finansiella tjänster för företag och privatpersoner. Länsförsäkringar är marknadsledande inom svensk sakförsäkring. Marknadsandelen uppgår till drygt 29 procent. Marknadsandelen inom liv- och pensionsförsäkring är 10,5 procent och inom bank 2,6 procent. I Länsförsäkringar ingår även Agria Djurförsäkring. Länsförsäkringar förvaltar tillgångar om 100 miljarder kronor. Premieinkomsten uppgick år 2002 till cirka 20 miljarder kronor. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån.

Prenumerera

Dokument & länkar